Bopælspligt og udlejning

Regler for tomme boliger og udlejning af egen bolig

Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinjer for administration af tomme boliger - åbner som PDF.

Står din bolig tom i mere end 6 uger, skal du anmelde det til Borgerservice.

Du anmelder din tomme bolig ved at udfylde blanketten: Erklæring i henhold til Boligreguleringsloven Kap. VII. - åbner som PDF.

 

Udlejning af egen fulde bolig til ferieformål

Borgere, der selv står for udlejning af deres bolig til ferieformål, må udleje deres egen fulde helårsbolig i op til 30 dage om året. Kommunalbestyrelsen har derudover besluttet at borgere, der anvender en virksomhed til formidling af udlejning af boligen, må udleje 100 dage om året. Det skal være en virksomhed, der indberetter lejeindtægten til SKAT.

Reglerne gælder imidlertid ikke umiddelbart for lejere i almene eller private lejeboliger, da de nye regler ikke ændrer på de gældende regler omkring fremleje. Kontakt dit boligselskab eller udlejer herom.

Borgerservice