BBR og ejendomsdata

I BBR (Bygnings- og BoligRegistret) kan du finde oplysninger om din bolig. Som bygningsejer er det dit ansvar, at BBR er opdateret og oplysningerne om din ejendom er korrekte.

Alle kommuner skal føre et Bygnings- og Boligregister (BBR), som viser faktiske fysiske bygnings- og boligforhold i kommunen. Som bygningsejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. Se mere om BBR på: www.bbr.dk

Ifølge BBR-bekendtgørelsen skal ejere af ejendomme, bygninger, bolig-, eller erhvervsenheder og tekniske anlæg m.v. sørge for at orientere kommunen, så vi kan holde BBR opdateret. Som ejer skal du dokumentere, at de oplysninger du giver os, er korrekte. Oplysningspligten kan omfatte oplysninger, der ikke indgår i den kommunale byggesagsbehandling. 

Find oplysninger i OIS

OIS (den Offentlige InformationsServer) er en genvej til et stort antal ejendomsoplysninger. På  OIS kan du finde informationer om din ejendoms vurdering, BBR-oplysninger, konstruktionsforhold, lokalplaner m.m: www.ois.dk 

Som ejer af en ejendom får du ved afslutning af en byggesag og ved ejerskifte en BBR-meddelelse med oplysning om registrets indhold. Kommunen indberetter ændringer til BBR-registeret i forbindelse med byggesager.  Som ejer skal du selv sikre, at oplysningerne i BBR er rigtige.  Oplysningerne i BBR skal beskrive de faktiske forhold om ejendommen. De er dog ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.  

Er der fejl i BBR-meddelelsen, skal dette rettes. Send en mail med oplysninger om adresse og hvad der skal rettes til bbr@glostrup.dk. Du kan også selv registre om der er sket ændringer på din ejendom i BBR. For selv at ændre din BBR, skal du gå ind på BBR´s hjemmeside, og vælge Glostrup kommune. Husk at have dit Nem Id klar, og du kan indtaste dine oplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forhold der gør, at du skal søge om byggetilladelse til din ændring. Følgende skal du bl.a. stadig søge om byggetilladelse/tilladelse til:

 • Tilbygninger til din bolig
 • Anvendelsesændringer
 • Fjernelse og sløjfning af dit oliefyr
 • Hvis du bygger sekundære bygninger (udhuse, overdækninger, garager og carporte) der samlet er over 50 m²
 • Sekundære bygninger der overstiger din tilladte bebyggelsesprocent
 • Sekundære bygninger der er højere end 2,5 meter inden for skelzonen (2.5 m mod skel)
 • Sekundære bygninger der samlet er over 12 m i skel

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Byg på telefon 4323 6171 mellem kl. 10-12, eller på mail bbr@glostrup.dk.

Ved køb eller salg af en ejendom, kan du få brug for en ekstra BBR-meddelelse. Du kan hente den gratis på den Offentlige InformationsServer (OIS)

BBR-registrets oplysninger bruges blandt andet i forbindelse med: 

 • Byggesagsbehandling.
 • Tilskud til forbedringer af bygninger og andre tilskudsordninger. 
 • Beregning af afgifter til forsynings- og renovationsselskaber. 
 • Kommunens byplanlægning. 
 • Andre sammenhænge inden for planlægningsopgaver. 
 • Vurdering af ejendomme.

Pengeinstitutter og kreditforeninger benytter oplysningerne i forbindelse med långivning, og ejendomsmæglerne ved fastsættelse af en ejendoms handelspris.