Ejendomme og byggegrunde solgt for nyligt

Her finder du oplysninger om ejendomme vi har solgt indenfor de sidste år.

Glostrup Kommune har i løbet af de sidste 2-3 år solgt følgende ejendomme:

Arealerne var udbudt til etageboligbyggeri henholdsvis rækkehusbyggeri. Begge storparceller er solgt til:

Egesletten ApS 
v/Ejendomsselskabet Casa Nord.

Det vindende rækkehusprojekt kan ses her
Det vindende etageboligprojekt kan ses her.

Køber kan kontaktes på denne adresse

Ejendomsselskabet Casa Nord
att.: Torben Røsler
Store Strandstræde 20
1255 København K
Telefon  70 22 45 99
Mobil    40 68 11 43
www.casanord.dk

De to arealer blev udbudt med nedenstående udbudsmaterialet samt bilag.   

 

Udbudshæfte - Cirkusgrunden - oktober 2019

Bilag 1 - Udstykningsplan
Bilag 1A - Udstykningsplan - AutoCAD
Bilag 2 - Oversigtsplan over byggemodningen
Bilag 3 - Koteplan - asbuild opmåling
Bilag 3A - Koteplan - 25 cm - AutoCAD
Bilag 4A - Cirkusgrunden- Ledningsplan 1
Bilag 4B - Cirkusgrunden- Ledningsplan 2
Bilag 4C - Cirkusgrunden- Ledningsplan 3
Bilag 4D - Ledningsmodel - AutoCAD
Bilag 4E - Forventet deklarationsbælte omkring ny spildevandsledning
Bilag 5 - Lokalplan HL13.1
Bilag 6 - Deklaration om tilbagekøbsret (endnu ikke tinglyst)
Bilag 7 - Udskrift af tingbogen
Bilag 8 - Udskrift af følgende: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme
Bilag 9 - Geoteknisk undersøgelse
Bilag 10 - Miljøteknisk undersøgelse - udført før byggemodning
Bilag 11A - Projektblanket - Cirkusgrunden 2a - etageboliger
Bilag 11B - Projektblanket - Cirkusgrunden 2b - rækkehuse
Bilag 12A - Tilbudsblanket - Cirkusgrunden 2a - etageboliger
Bilag 12B - Tilbudsblanket - Cirkusgrunden 2b - rækkehuse

Glostrup Kommune har solgt tre storparceller i Hvissinge Øst til professionelt rækkehusbyggeri. Alle tre storparceller er solgt til:

Lammekær ApS 
v/Ejendomsselskabet Casa Nord.

Køber kan kontaktes på denne adresse

Ejendomsselskabet Casa Nord
att.: Torben Røsler
Store Strandstræde 20
1255 København K
Telefon  70 22 45 99
Mobil    40 68 11 43
www.casanord.dk

De tre storparceller blev udbudt til salg med nedenstående udbudshæfte. Efterfølgende er de modtagne projektforslag vurderet som det fremgår af tre projektvurderingsrapporter.

Udbudshæfte
Projektvurdering - Lammekær A
Projektvurdering - Lammekær B
Projektvurdering - Lammekær C