Byggesagsarkiv - WebLager

Find tidligere byggesager på din ejendom i vores digitale byggesagsarkiv.

Kommunens byggesagsarkiv er offentligt, og findes på www.WebLager.dk. Her kan du søge i og se alle offentligt tilgængelige byggesager. Har du behov for at kigge tidligere byggesager på en ejendom igennem, kan du altså gøre det hjemmefra.  Vi lægger løbende afsluttede byggesager på Weblager.

Den åbne del af kommunens weblager over byggesager indeholder ikke personfølsomme oplysninger som CPR-numre, hemmelige adresser m.v. omfattet af persondataloven. Der er således efter offentlighedsloven fri adgang for alle til at få indsigt i disse sager. Glostrup Kommune har derfor valgt at lægge det digitale arkiv frit frem.

WebLager låser automatisk sager, hvis der forekommer personfølsomme ord eller oplysninger i byggesagen. Låste sager i WebLager er markeret med en hængelås. Hvis en af dine sager er låst, kan du skrive til byg@glostrup.dk eller ringe på telefon 4323 6171. Så vil vi se, om det er muligt at åbne sagen indenfor lovgivningens rammer.

Enkelte sager er lukket i henhold til offentlighedsloven og kan ikke ses i WebLager. Det gælder sager på ejendomme med virksomheder og/eller offentlige funktioner af væsentlig karakter for landets sikkerhed og økonomiske interesser (som banker, forsikringsselskaber, ministerier, fængsler, mv.). 

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00