Radon i jorden

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart i undergrunden, der øger risikoen for lungekræft. Op mod ti procent af alle enfamiliehuse i Glostrup Kommune har højt radonindhold.