Rådhusparken

Mærk historiens vingesus i Rådhusparken. Her finder du både skulpturer, Arne Jakobsens Rådhus og de sidste rester af Glostrup Bryggeri.

ådhusparken ligger ved Glostrup Rådhus og består af 3 typer rum. Parken som den store åbne flade med spredte træer, pladsen som det urbane skiferbelagte rum foran Rådhuset, og haven som det mere intime rum ved ældrecenteret.

I parken, som er den gamle del af Rådhusparken øst for rådhuset, finder du både et væld af store flotte kastanjetræer og Rododendron samt flere skulpturer, bl.a. Mogens Bøggilds skulptur To søstre i leg. Her finder du også den gamle drikkekumme, som blev indkøbt af brygger K. C. Hansen fra Glostrup Bryggeri i 1888.  Du kan læse mere om skulpturerne og drikkekummen i Rådhusparken i vores elektroniske kunstrute.

I denne del af parken finder du også den gamle Bryggervilla, som tidligere var en del af Glostrup Bryggeri, men som nu er Glostrup Rådhus Vestfløj. Du kan også se bagsiden af Glostrup Rådhus Nordfløj, som er tegnet af Arne Jakobsen. Nordfløjen er forbundet med en glasgang med en bygning, som tidligere var alderdomshjem og badeanstalt, men som nu også er en del af rådhuset.

På den anden side af rådhuset finder du selve Rådhuspladsen, som er tegnet af den kendte danske landskabsarkitekt Stieg L. Andersson. Man har fra Kommunens side ønsket at give Glostrup bymidte en identitet. Området er anlagt som en plads midt i Glostrups forstadsrum, og det overordnede mål var at samle alle bymidtens relationer omkring ét stort gulv. Gulvet er lagt i skifer, og har givet bymidten et markant udtryk.

Belægningen er en norsk ”Otta pilarguri-skifer”, som er benyttet mange steder i Norge, men det var nyt at lægge den på et større offentligt rum i Danmark.

På pladsen er der bænke, som giver mulighed for at sidde og nyde de smukke magnolie- og kirsebærtræer, når de blomstrer om foråret. På Rådhuspladsen ud mod Hovedvejen ligger rådhusets nyeste bygning – Østfløjen.

Mellem Rådhuspladsen og Ældrecenter Sydvestvej finder du den nye del af Rådhusparken – haven - som består af græsarealer og en række stynede lindetræer. Her er anlagt en krolfbane, som er til fri afbenyttelse.

Du kan læse mere om interessepunkterne i Rådhusparken i beskrivelsen af den grønne Kløversti.

Center for Miljø og Teknik