Ejby Mose – fra losseplads til rekreativt område

Ejby Mose er et naturskønt område i den nordlige ende af Kommunen. Området har et varieret landskab med bakker og søer, som giver dyre- og plantelivet rige muligheder.

Ejby Mose ligger i den nordligste del af Glostrup ved grænsen til Ballerup Kommune. Ejby mose bestod oprindelig af flere mindre moser, som blev brugt til at grave tørv i. Tørvegravningen fortsatte til omkring slutningen af anden verdenskrig. Fra 1935 blev mosen brugt til aflæsning af affald og efterhånden fik området karakter af egentlig losseplads. De højeste bakker langs den nordlige bred af den store sø vidner om mængderne af affald.

I 1971 begyndte arbejdet med at udforme Ejby Mose som et rekreativt friluftsområde. Her blev etableret 3 større søer i stedet for de mange små og der blev etableret en fugleø i den store sø. Affaldsdepoterne blev udformet som bakker, dækket med muld og tilplantet, så det giver variation i landskabet og mulighed for forskellige udfoldelsesmuligheder. Stisystemer blev etableret i området og rundt om søen, og der blev anlagt en cirkulær græsslette med plads til fodboldspil og andre aktiviteter.

I dag afgræsses en stor del af Ejby mose af får i sommersæsonen. Fårene tjener to formål – det ene er at bekæmpe kæmpebjørneklo, det andet er at skabe et naturskønt og rekreativt område til glæde for især børn.

Ejby Mose blev indviet i 1975 og siden fungeret rekreativt friluftsområde. Det er det største sammenhængende naturområde i kommunen, som flittigt bruges af spejdere, hundeluftere, motionister, lystfiskere, skoler og børneinstitutioner. Derudover danner Ejby Mose hvert år rammen om Naturens Dag. Det er en fast tilbagevendende begivenhed for hele familien med masser af aktiviteter for børn og voksne. 

I det østlige hjørne af Ejby Mose ligger Vestforbrænding, som er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner. Fra Ejby Mose er der en sti langs Harrestrup å. Stien er en del af Hjertestien.

Center for Miljø og Teknik