Anmeld rotter

Rotter kan udrette store materielle skader og sprede sygdomme. Derfor har du pligt til at anmelde rotter.

Rotter lever overalt, hvor der er adgang til vand, føde og gemmesteder. I kloakkerne kan de være med til at finddele affaldsrester og sikre gennemløb. Rotterne kommer normalt kun op til overfladen, hvis der er utætheder eller brud på afløb og kloak. Da rotter kan udrette store materielle skader og sprede sygdomme, er det vigtigt, at de bekæmpes effektivt. Derfor har du pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte.

Hvis du ser eller hører en rotte, ser rottehuller eller rotteekskrementer skal du hurtigst muligt anmelde det til Glostrup Kommune. Du kan anmelde rotter døgnet rundt. Anmeldelsen går direkte til kommunens rottebekæmper. Indtaster du din e-mailadresse, vil du automatisk modtage en kvittering, når anmeldelsen er registreret.

Har du rotter indenfor
Ser du rotter indendørs, kan du ringe direkte til Glostrup Kommunes rottebekæmper på 40 55 11 71.

Besøg og sagsbehandling
Synlige rotter indendørs behandles 24 timer i døgnet - også i weekenden og på helligdage. 

Er du i tvivl om du har rotter på din grund, bør du hurtigt undersøge det. Rotter kan udrette alvorlige skader i bygninger, især hvis de ikke opdages i tide. Gnaver de i elledninger kan de forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Lugt, lyde og ekskrementer
Indendørs kan rotter gnave sig gennem paneler, vægge og gulve og svine med deres efterladenskaber. De mest almindelige tegn på rotter er:

  • Huller: Huller i jorden, synkende fliser eller asfalt eller runde huller på størrelse med en to-krone i vægge mv.
  • Lugt: en sur lugt af kloak og grisestald.
  • Ekskrementer: sorte, cylinderformede ca. 6 mm tykke og 17 mm lange ekskrementer, der spidser til i den ene ende.
  • Lyde: kradse- og pibelyde bag panelerne, under gulvet eller på loftet.

Få hjælp af rottebekæmperen
Piben og kradsen på loftet og under gulvet kan også skyldes mus. Er du i tvivl, så lad kommunens rottebekæmper vurdere, hvorvidt der er tale om mus eller rotter. Finder bekæmperen rotter på din ejendom, er der ingen grund til panik. Det er ofte et spørgsmål om tid, før de er væk. Få gode råd og læs mere på Miljøstyrelsens sider om rotter og bekæmpelse.

Kun autoriserede rottebekæmpere må anvende rottegift. Anvendes giften forkert, kan det fremme resistensudviklingen hos rotterne. Derfor skal du anmelde rotter til kommunens rottebekæmper. Læs hvordan du bekæmper rotter uden gift og se mere på Miljøstyrelsens sider om rotter og rottebekæmpelse.

Rotter kan sprede smitte til mennesker og forsage store materielle skader.  Da rotter formerer sig hurtigt, er det i alles interesse, at de bekæmpes hurtigt og effektivt. Rottebekæmpelse er i Danmark reguleret af rottebekendtgørelsen.

Ansvarsfordeling
Ansvaret med at bekæmpe rotter er fordelt mellem grundejere, kommunen og forsyningen:

  • Grundejer: Observerer du rotter skal du straks anmelde det til kommunen. Du må ikke selv bekæmpe rotter. Men det er dit ansvar at rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger, så at rotters levemuligheder på din ejendom begrænses. Du skal desuden sikre, at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter.
  • Glostrup Kommune: Kommunen er myndighed og udarbejder handleplaner for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunen fører tilsyn med at gældende love og regler på området overholdes. Rottebekæmpelsen udføres af Vej og Park.
  • Glostrup Forsyning: Forsyningen varetager en vagtordning for Glostrup Kommune udenfor normal åbningstid (mandag-torsdag 7-15, fredag 7-12). Ser du rotter indendørs kan du ringe til 40 55 11 71.

Glostrup Kommune har udarbejdet en rottehandleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Målet er, at rotter ikke udgør et problem i Glostrup. Vi skal sørge for, at rotterne bliver i kloakkerne, at vi bekæmper dem effektivt samt at udarbejde mere information til borgere og virksomheder. Desuden har vi fokus på at forebygge frem for at bekæmpe og at mindske anvendelsen af gift. Læs mere om status for bekæmpelsen og indsatsområder i rottehandleplanen.

For at undgå spredning og smitte bekæmper Glostrup Kommune rotter i hele kommunen - også på privat grund. Du betaler til bekæmpelsen via din ejendomsskattebillet. Får du problemer med rotter, har du altså allerede betalt for at få hjælp af rottebekæmperen til at blive rottefri. Men de skader eller fejl, som rotter forårsager på din ejendom, skal du selv betale.

Glostrup Kommune bekæmper kun rotter. Er du plaget af andre skadedyr, kan du se mere på vores sider om vilde dyr i byen og finde råd og vejledning i Skadedyrsguiden. Kontakt eventuelt et firma, der bekæmper skadedyr.