Hvissinge Gadekær

Ved Hvissinge Gadekær er det gamle landsbymiljø velbevaret og du mærker historiens vingesus.

Hvissinge Gadekær er et unikt historisk sted i Glostrup Kommune. Hvissinge Landsby har haft sin nuværende placering i mere end 400 år, men landsbyen blev dannet allerede i jernalderen for ca. 1.500 år siden, hvilket gør Hvissinge til en af Vestegnens ældste landsbyer. Et kort fra 1786 viser, hvordan Hvissinge Landsby i mange hundrede år har været opbygget omkring gadekæret. I dag er de ældste huse i Hvissinge Landsby fra begyndelsen af 1800-tallet.

Center for Miljø og Teknik