Vild Virksomhed

Få din virksomheds arealer til at summe af liv. Det øger både biodiversiteten og medarbejdernes trivsel samt viser, at I værner om natur og miljø.

I Glostrup har vi ikke store ubebyggede arealer, vi kan udlægge til fri natur. Så vi må være kreative og få alle arealer i spil. En metode, der alt for ofte overses, er omlægning af virksomhedens arealer til mere natur. Langt de fleste virksomheder har store, kortklippede græsplæner og omfangsrige bøgepur. Det er kun meget få arter, der trives i disse miljøer. Selvom bøgepur genlyder med fuglekvidder i foråret, indeholder buskadset ikke meget mad til fuglene eller andre dyr. Det samme gælder græsplænerne.

Heldigvis kræver det kun få midler at omlægge disse artsfattige arealer til noget mere livgivende. Hvor det før i tiden var højeste mode at holde de grønne arealer ekstremt veltrimmede omkring virksomhederne, er det i dag helt anderledes: det skal nemlig være vildt. I store dele af landet er staten, kommuner og masser af private allerede i gang med at gøre deres arealer og haver vilde, herunder Glostrup Kommune.

Når man inviterer naturen ind, og lader det hele blive lidt mere vildt, tager det kun ganske kort tid, før man begynder at se flere vilde blomster, buske og træer. Når først der er kommet flere vilde planter til, kommer dyrelivet helt automatisk. Svirrefluer, sommerfugle, guldsmede og fugle skaber hen over det meste af året et vidunderligt og roligt miljø med summen og kvidren. Luften ændrer sig også, giver flere sanseindtryk og føles rarere og renere. Medarbejderne kan fortrække til en smuk eng og spise deres frokost udenfor i det fri eller sidde i skyggen af et frugttræ, når det bliver for varmt.

I dag vil folk have liv i deres haver. Haverne skal være vildere med buske og træer, der ikke klippes, og mange sår og planter hjemmehørende arter i stedet for udenlandske. Kvas- og stenbunker får lov at ligge som høje til smådyr, vandhuller graves til padder, græsplænen bliver kun slået to gange om året og det afklippede plantemateriale fjernes. Natur og miljø er kommet på mode. Det signalerer overskud, engagement og vilje til at gøre noget for miljøet.

Alle disse tiltag for biodiversiteten kan overføres til virksomheders grønne arealer 1:1 – og så er det billigt. Driften af de grønne arealer falder nemlig. Nemmest er at starte med at lade græsset gro. Derefter slår I græsset i 10-15 cm’s højde én gang i foråret (april) og én gang i efteråret (oktober). Lad gerne afklippet ligge et par dage, så de vilde blomster, der er dukket op i plænen, kan smide alle deres frø. Men derefter at fjerne det. På den måde kan I hæmme græsset, så blomsterne får lys og plads, og samtidig fjerne næring fra den næringsrige muldjord. Jo mindre næring, desto bedre er muligheden for at få et rigt plante- og dyreliv med mange, forskellige blomster, insekter og andre dyr.

En anden og muligvis bedre metode er at skrabe det øverste muldlag af plænen, så den næringsfattige råjord blotlægges. Efterfølgende kan I blot lade jorden være og lade naturen flytte ind – den skal nemlig nok komme. Kan I ikke vente, kan I så en frøblanding med mange hjemmehørende planter (uden græs). Det er nemlig ikke nok at sørge for mad til insekterne. De skal også have et sted at lægge æg til deres næste generationer, og det vil de helst på eller i hjemmehørende arter. Kom med på bølgen, udnyt tidens trend og vær med til at bane vejen for andre virksomhedsejere. Vis kunderne, at I tør gå forrest og slå et slag for biodiversiteten!

Vandrefalke på Vestforbrænding

I toppen af Vestforbrændings 150 meter høje skorsten bor et vandrefalkepar. De flyttede ind i 2020 og allerede året efter fik de første kuld på vingerne. Det er lidt af en sensation og viser, at deres tiltag til at fremme naturen lokalt har virket.