Vild Villahave

Drop sprøjten og gør din have vild med blomster, urter og krat og masser af liv. Det gavner både den lokale mangfoldighed og er med til at skåne vores drikkevand.

Sommerfuglene er en fryd for øjet og en vigtig del af fødekæden. Sammen med bierne er sommerfugle de vigtigste bestøvere af vilde planter. Men over halvdelen af de danske sommerfuglearter er truede, fordi tilplantning, opdyrkning og sprøjtning har ødelagt deres levesteder. Det gælder også bierne. Omkring halvdelen af de oprindeligt danske biarter er enten forsvundet eller er i tilbagegang på grund af mangel på føde, levesteder og sprøjtning. Gør din have vildere og giv plads til bier, sommerfugle og summende, kvidrende, kriblende liv.

Heldigvis kræver det ikke alverden at omlægge den triste plæne til noget mere livgivende. Når du inviterer naturen ind, og lader det hele blive lidt mere vildt, tager det kun ganske kort tid, før du begynder at se flere vilde blomster og planter. Når først der er kommet flere vilde planter til, kommer dyrelivet helt automatisk. Svirrefluer, sommerfugle, guldsmede og fugle vil hurtigt indfinde sig med summen, kvidren og puslen. Som haveejer kan du sætte skub i udviklingen ved at følge disse gode råd:

  • Drop gift og gødning: Det gavner både livet i din have og skåner vores fælles grundvand.
  • Lad græsset gro: Slå kun sjældent og fjern afklip efter afblomstring, så jorden langsomt udpines for næringsstoffer.
  • Bevar træer: Gamle træer er fulde af levesteder for fugle og insekter. Er træet sygt og skal fældes, så lad en høj stub stå.
  • Hav vand: Lav en lille havedam til frøer og salamandre. Eller hav vand i et fuglebad til fugle, pindsvin, sommerfugle og andre insekter.

Blomsterhaver til bier, sommerfugle og insekter kan ikke erstatte de vilde levesteder, som dyrene mangler. Men blomsterhaver kan være et vigtigt helle. Veltrimmede græsplæner med sprøjtede bede er ikke noget godt miljø for insekter og dyreliv. Det kan se pænt ud men er ofte et grønt ørkenlandskab. Sprøjtegifte er beregnet til at nedkæmpe uønskede insekter og planter - såkaldte skadedyr og ukrudt. Men giften rammer hele økosystemet. Hvis vi vil have liv og leben og mere biodiversitet, er vi nødt til at give mere plads til vildskab og utæmmet natur. 

Som haveejer kan du skabe plads til mere utæmmet natur og hjælpe de vilde insekter ved at droppe gift og gødning og lade græsset gro og haven blomstre. På den måde kan du både være med til at fremme biodiversiteten lokalt og sikre rent drikkevand - samtidig med at du forskønner din have. Langt græs er bedre end kort. Slå kun sjældent græsset og fjern afklip, så jorden langsomt udpines for næringsstoffer. Det giver plads til planter, der trives i mere næringsfattig jord og de insekter, der lever af og med dem.

Hvis du er ambitiøs kan du fjerne det øverste lag græs og muld, hvor mange næringsstoffer er bundet. Så vil de vilde blomster og planter hurtigere kunne brede sig i din have til gavn for insekter og biodiversitet. Har du ikke tålmodighed til at vente på, at de selv spreder sig til din have, kan du så forskellige blomster og urter. Gerne hjemmehørende eller nordeuropæiske arter samt nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter i løbet af året. Det kan blandt andet være syrener og hyacinter i foråret, blåhat og lavendel om sommeren og sankthansurt om efteråret. Tænk også på føde til sommerfuglenes larver og lad et område stå med eksempelvis tidsler og brændenælder.

Du kan tilmelde dig Danmark Naturfredningsforenings Slip Haven Fri og Landsforeningen Praktisk Økologis Mere Liv i Haven. Her kan du få flere ideer, råd og vejledning til at skabe en mere mangfoldig og giftfri have.

I Glostrup Kommune har vi ikke brugt sprøjtemidler på de kommunale arealer i mere end 20 år. De kommunale arealer udgør omkring 85 ha og omfatter både parker, naturområder og idrætsanlæg og børnehaver. Kommunen kan dog ikke alene sikre rent drikkevand og biodiversitet lokalt. Både private haveejere, kolonihavefolk, virksomheder og forsyningsselskaber kan undlade at bruge sprøjtegifte.