VVM Letbanen

Letbanens miljøkonsekvenser er gennemgået og vurderet i VVM-redegørelsen for letbaneprojektet. VVM-redegørelsen danner grundlag for den myndighedsmæssige håndtering af miljøforhold under anlægget - eksempelvis støj.

Til at starte med var projektet blot en orange streg på et kort over Ring3. Stregen viste den principielle placering af letbanens spor og stationer.

I forbindelse med vurdering af de miljømæssige konsekvenser af letbaneanlægget (VVM) blev der udarbejdet et dispositionsforslag for projektet . Dispositionsforslaget er fra maj 2015 og udgør den første skitse af det kommende anlæg. Dispositionsforslaget er tegnet med en ret stor usikkerhedsmargin og er således i mange henseender et maximalprojekt. Det nuværende projekt (myndighedsprojektet) er på flere områder ændret og optimeret i forhold til indretning og pladsforbrug, så vejens areal ikke skal udvides mere en strengt nødvendigt ind over naboejendomme. Se siden Projekttegninger med de nyeste tegninger.

Dispositionsforslaget har været i offentlig høring som bilag til VVM-redegørelsen og har efterfølgende dannet grundlag for anlægsloven som vedtaget i september 2016.

VVM-redegørelsen for letbaneprojektet redegør for de miljømæssige konsekvenser af projektet som vist i dispositionsforslaget. VVM-redegørelsen kan findes via linkene herunder.

VVM Letbane resume
VVM Letbane Ring3 hovedrapport
VVM Letbane Ring3 bilagsdel

VVM-redegørelsen er en del af grundlaget for Lov om anlæg af Letbanen. Det er Transport- og Bygningsministeriet, der har udarbejdede VVM-redegørelse og Dispositionsforslag, gennemført høringen og forberedt lovforslaget. Læs hvidbogen fra VVM-høringen  (gennemgang af høringssvar).