Tidslinje for letbaneprojektet

Letbanen er et projekt, som kommunerne langs Ring3 gennem mere end et årti har arbejdet målrettet på at gennemføre.

Tidslinje for letbaneprojektet:

Planlægnings- og beslutningsfase: 

1995 - Det tidligere Københavns Amt udarbejder visionen om en forbindelse på tværs af S-togslinjerne med en ringbane langs Ring3.
2007 - Amterne nedlægges og de ti kommuner langs Ring3 etablerer ”Ringbysamarbejdet” for at fremme kollektiv trafik og vækst i kommunerne.
2010 - Det første store resultat: LOOP City – en Byvision, udarbejdet af tegnestuen BIG udstilles på biennalen i Venedig.
2011 - Der indgås samarbejdsaftale mellem Staten, Region Hovedstaden og de ti kommuner om letbaneanlægget. Metroselskabet bliver hyret som hovedrådgiver for projektet.
2013 - Udredningen om letbanen ligger klar og på baggrund af denne indgås principaftalen om anlæg af en letbane langs Ring3. Ejerkredsen stifter interessentskabet Letbane Ring3 I/S (nu Hovedstadens Letbane I/S) med det formål at skitsere, projektere, bygge og drive en kommende letbane.
2014 - Folketinget fremsætter Lov om projektering af letbane på Ring3. Lovens danner ramme for projektering, VVM-redegørelse for letbaneprojektet
2015 - VVM-redegørelse og dispositionsforslag offentliggøres.
2016 - Vedtagelse af anlægslov, og udbud af anlægsopgave som design and build (entreprenør færdigtegner)
2017 - Godkendelse af vejprojekt, aflevering af pristilbud og ekstraordinær økonomisk granskning i Transportministeriet
2018 - Endelige ejergodkendelse, forberedelse af ledningsomlægninger, gennemførelse af ekspropriationer

Anlægsfase:

2019-22: Ledningsomlægninger
2021-23: Omlægning af vejbaner
2022-24: Opbygning af Letbanens infrastruktur – spor, master og stationer
2024: Prøvekørsler
2025: Idriftsætning
 
For detaljeret information om kommende aktiviteter henvises til Hovedstadens Letbane.