De nye letbanestationer

Letbanestationerne vil betjene forskellige dele af kommunen og vil åbne mulighed for udvikling af de byområder, der ligger i nærheden.

I Glostrup Kommune er der bygget 5 letbanestationer langs Ring3*. Den ene er beliggende ved den eksisterende station i Glostrup, mens de fire øvrige er nye stationer. Letbanen vil alle steder give en kollektiv betjening, der kan sammenlignes med eksisterende S-togstationer.

God trafikbetjening af et byområde giver mulighed for mere intensiv bymæssig bebyggelse. Det skyldes, at der vil være mulighed for at afvikle en større mængde trafik i spidsbelastningerne. I området omkring en station er der således mulighed for at planlægge nye arealer til funktioner, der giver stor trafiktilstrømning - eksempelvis kontorerhverv og tæt boligbebyggelse.

Med anlæg af letbanen vil områderne omkring stationerne derfor kunne planlægges til mere intensiv anvendelse. Nogle af stationerne er dog mere oplagte til en sådan intensivering end andre:

  • Glostrup Station: Letbanestationen styrker Glostrup Station som et samlet trafikknudepunkt. Det samlede potentiale for udbygning omkring stationen styrkes ved etablering af både Letbane og nyt regionaltogstop.
  • Glostrup Hospital - Rigshospitalet: Letbanestationen betjener hospitalet, det bagvedliggende Vestervangskvarter og villaområdet i Solvangskvarteret. Der vil ikke umiddelbart være muligheder for nye byfunktioner i området, men Glostrup Hospital og den kommende udbygning vil få en meget bedre trafikal betjening.
  • Glostrup Nord - Hersted: Letbanestationen betjener Hersted industriområde og villaområdet i Nordvang. Der vil være store muligheder for at planlægge nye byfunktioner i Hersted.
  • Glostrup Ejby: Letbanestationen betjener Ejby erhvervsområde og boligområdet i Ejby. Det giver store muligheder for at planlægge nye byfunktioner både i Ejby Erhvervsområde og på de tomme arealer på vestsiden af Ring3.
  • Rødovre Nord: Letbanestationen betjener letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter, der kommer til at ligge nord for Slotsherrensvej. Der vil være visse mindre muligheder for at planlægge nye byfunktioner omkring Slotsherrensvej.

*De fire af stationerne ligger fuldstændigt inden for kommunegrænsen. Den femte station er beliggende på grænsen til Rødovre Kommune. Udviklingsområdet omkring denne station er beliggende halvt i Glostrup Kommune og halvt i Rødovre Kommune.