Egenartsanalyse for Bymidten

Det strategiske fokus for udvikling af Bymidten er at skabe en tættere og mere levende by gennem styrkede vækstmuligheder. Et sådant fokus på byudvikling og kommende store projekter skal naturligvis tage udgangspunkt i de eksisterende forhold og den by, vi har i dag. Bymidtens struktur er resultatet af en lang udviklingsproces gennem de mange år, byen har eksisteret. Bymidtens bymæssige og historiske kerne er bygget op omkring stationsområdet som det infrastrukturelle knudepunkt. 

Egenartsanalysen præsenterer et byplanfagligt indtryk af Bymidtens karakter og egenart, for at vi som kommune kan give billedet af byen videre til både borgere og de forskellige aktører, der bliver involveret i udviklingen af Bymidten. Glostrup Bymidte er ikke en ensartet masse men er sammensat af mange forskellige kvarterer, bygningstyper og rum. Derfor er det væsentligt at være klar over disses respektive karaktertræk, når områderne skal være led i en større byudvikling. 

Egenartsanalyserne belyser de forskellige delområder i Bymidten ved at gennemgå arkitektur, byrum, beplantning, relation til omgivelser og andre relevante forhold. Udover at bidrage til den generelle forståelse af den oplevede by i Bymidten, er egenartsanalyserne et værktøj, der kan bruges til at udpege særlige karakteristika og træk i delområderne og øge bevidstheden om de værdier, byen indeholder.

Egenartsanalyserne giver et øjebliksbillede af byen uden at foreslå konkrete planer eller strategier for omdannelse. Der er mange små hjørner og finurlige steder i vores by, og forhåbentlig vil dette materiale kunne vække nysgerrighed i forhold til byens indhold og åbenbare de mange kvaliteter, der måske ligger lidt hengemt eller bliver taget for givet.

Egenartsanalyserne er tilgængelige i en trykt udgave hos Glostrup Borgerservice og på Glostrup Bibliotek. Du kan også læse den ved at trykke på dette link: Egenartsanalyse

God læselyst!