De store byggeprojekter

Det er attraktivt at bygge i Glostrup og der er for øjeblikket højt aktivitetsniveau. Vi opretholder et overblik over igangværende byggeprojekter og de, der forventeligt er på vej, i vores boligbyggeprogram.

Som en del af boligbyggeprogrammet har vi sammensat en oversigt over alle kendte og forventede boligprojekter i Glostrup Kommune. Oversigten kan ses her. Herunder kan blandt andet ses udvalgte passager fra boligbyggeprogrammets beskrivelser af de store projekter i den centrale del af Glostrup.