Udviklingen af Carl Bro-området

Den gamle Carl Bro-grund i Granskoven er under hastig forandring. Der er etableret en Coop365-dagligvarebutik ud mod Fraligsvej og boligprojekter skyder i vejret i stedet for den tidligere kontorbebyggelse.

ATP Ejendomme ejede det gamle ottetals-formede kontorhus på adressen Granskoven 2-8. Der er nu revet ned da bygningernes tilstand og indretning ikke egnede sig til ombygning til boliger. Særligt de mange PCB-fuger var en udfordring.

Det nye byggeri opføres som fire boligstænger i to ”sprængte” karréer langs det østlige skel. Bygningerne har forskydninger i facaderne og varierende højder på 3-5 etager. De nye bygninger indeholder et etageareal på knap 17.000 m² bolig fordelt på 196 boliger. I projektet udføres terrænparkering i den vestlige del af området samt i en parkeringskælder under bygningernes gårdrum. Der er skitseret 133 p-pladser på terræn og 176 p-pladser i kælder, i alt 309 p-pladser, hvilket overholder den gældende parkeringsnorm.

Projektet har stiforbindelser mellem bebyggelserne fra alle verdenshjørner og langs de udvendige facader. Kørsel ind og ud af området kommer til at ske dels ved Brotorvet og Granskoven i nord og dels via en ny overkørsel på Fraligsvej mod syd.