Projekttegninger

Projekttegningerne viser projektets indhold, så du kan se præcis hvor det er letbanen og de nye stationer egentligt ligger.

Letbaneprojektet består af en lang række meget tekniske tegninger. Disse tegninger er indtil videre ikke offentliggjort. Derimod udgør den såkaldte "vejgeometri" en række tegninger, der er fuldt offentlige idet de er grundlaget for vejmyndighedens godkendelse af projektet.

Vejgeometrien består af et stort antal enkelttegninger. For at gøre det hele mere overskueligt, har vi har monteret de mange tegninger på et baggrundskort med vejnavne, så det er nemmere at orientere sig. Tegningen er meget detaljeret og man kan zoome ind og se de helt små detaljer. Derud er der lagt lidt forklarende tekst på udvalgte dele af projektet, så det ikke er så indforstået. Som lidt krydderi har vi lagt en række links i tegningen til små filmoptagelser, der viser forskellige dele af byen som er blevet berørt af letbaneprojektet. Filmoptagelserne kan også ses på vores youtube kanal: Letbanen i Glostrup 

Letbanen gennem Glostrup:

Del 1: Brøndby Kommune til Sofielundsvej (opdateres)
Del 2: Sofielundsvej til Jyllingevej (opdateres)
Del 3: Jyllingevej til Harrestrup Å (opdateres)

Hvis du er interesseret i mere detaljeret viden om projektet, kan denne findes hos Hovedstadens Letbane