Sundheds- og forebyggelsesstrategi

Glostrup Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesstrategi 2020-2023 er en handlingsorienteret strategi, der tager udgangspunkt i forskellige politikker i Glostrup Kommune, herunder Sundhedspolitikken. Formålet med Sundheds- og Forebyggelsesstrategien er at sætte en klar retning for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i årene 2020 til og med 2023. Strategien skal derfor ses som et fælles grundlag for arbejdet med sundhed og forebyggelse på tværs af kommunens fagområder og centre.

Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023 indeholder fire politisk besluttede indsatsområder. Hvert indsatsområde indeholder 2-4 konkrete borgerettede tiltag. Alle tiltag er blevet udformet i tæt samarbejde med de medarbejdere, der har direkte kontakt med borgerne i Glostrup Kommune.   

De fire indsatsområder er:

  1. Tobaksforebyggelse med særligt fokus på unge, gravide og psykisk sårbare.
  2. Styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed.
  3. Forebyggende tiltag i forhold til problematisk alkoholforbrug.
  4. Forebygge brug af euforiserende stoffer.

Sundheds- og Forebyggelsesstrategien er vedtaget af Social,- Sundheds- og Seniorudvalget den 28. maj 2020.

Center for Sundhed og Velfærd