Senior Sommer Træf 2024 (LUKKET FOR TILMELDING) 

Senior Sommer Træf er et lokalt sommerferietilbud for hjemmeboende pensionister 60+ og førtidspensionister bosat i Glostrup Kommune. I 2024 afvikles arrangementet i uge 32 fra den 5-9. august - alle dage fra 9-14.30 i Aktivitetscentret, Sydvestvej 12. Tilbuddet er særligt målrettet dig, der gerne vil danne nye relationer og føler, at sommerferieperioden kan være lang og ensom.

På Senior Sommer Træf er der rig mulighed for at socialisere og danne nye relationer. Desuden, får du en god indgang til kultur- og fritidslivet i Glostrup - og får mulighed for, at stifte kendskab til nogle af de mange spændende tilbud der er i Kommunen.

Senior Sommer Træf er et samarbejdsprojekt mellem Glostrup Kommune og FOF Vestegnen. Herudover er Røde Kors lokalafdeling og Ældre Sagen i Glostrup bidragsydere i 2024.

Ansøgning

Mere information om tilmelding offentliggøres i starten af 2025. 

Billet

Det koster 550 kr. at deltage. Billetten inkluderer foredrag, workshops, udflugt og forplejning eksklusive drikkevarer til maden. Når administrationen har bekræftet at du har fået en plads på SST, vil du modtage en faktura.

Mere info om Træf 2025 annonceres her på siden og på Glostrup Kommune øvrige kommunikationskanaler i starten af 2025.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sensommer Træf 

Glostrups pensionister 60+ og førtidspensionister inviteres til Sensommer Træf d. 13. september i Aktivitetscentret på Sydvestvej. 

Det bliver en eftermiddag i fællesskabets tegn med langbordsmiddag, underholdning og fællessang. I slutningen af arrangementet vil der desuden være mulighed for vejledning i, hvordan du tilmelder dig nogle af kommunens mange spændende aktiviteter. 

Praktisk information 

Hvornår: Den 13. september 2024 kl. 11.30-14.30.

Hvor: Aktivitetscentret Sydvestvej 12. 

Tilmelding: Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Du tilmelder dig i Aktivitetscentrets café hverdage mellem 9-13. Arrangementet er gratis og inkluderer underholdning samt et let måltid. Drikkevarer skal købes for egen regning. (meddel gerne allergener eller andre behov til Aktivitetscentret). 

Kontakt: Aktivitetscentret Sydvestvej, tlf.: 23 82 10 99.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

MERE FRI TID - FLERE MULIGHEDER 

Inspirationsmesse for nye og kommende pensionister 

Står du overfor en fremtid med Mere Fri Tid, som ny eller kommende pensionist? Glostrup Kommune og Røde Kors Glostrup inviterer til inspirationsmesse i Aktivitetscentret på Sydvestvej 10-12, onsdag d. 26. marts 2025. 

Glostrup Kommune har et væld af væld af spændende kultur- og fritidstilbud for seniorer, og denne dag står foreninger klar til, at fortælle om nogle af de fantastisk tilbud der er i Kommunen. Vi håber på denne måde at kunne give inspiration til, hvordan man kan få et aktivt og meningsfuldt pensionistliv i Kommunen.

Tag naboen, vennen eller partneren under armen og sving forbi til en kop kaffe og en uformel snak i Aktivitetscentret den 26. marts.  Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Vil du gerne vide mere om arrangementet er du velkommen til at kontakte Center for Kultur, Idræt og Fritid på: 23 29 84 86 eller ved at sende en mail til kultur@glostrup.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen til inspirationsmessen.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skovture for Glostrupborgere 60+ og førtidspensionister

Glostrup Kommune arrangerer hvert år 4 skovture i løbet af maj og start juni. Du skal bo i Glostrup Kommune og være 60+ eller førtidspensionist, for at kunne deltage. 

På de første tre ture skal du være selvhjulpen for at kunne deltage, da der ikke er plejepersonale med. Du kan dog vælge at deltage på skovturen med liftbusser den 4. juni, hvis du har behov for hjælp. 

Årets pensionistskovture er nu afviklet. Programmet for 2025 vil blive meldt ud i starten af det nye år. 

Tid og sted
Offentliggøres i starten af 2025. 

Menu
Frokosten består af en to-retters middag samt kage og kaffe. 

På skovturene for selvhjulpne borgere er der afgang fra Fritidscenteret, Christiansvej 2 og hjemkomst ca. kl. 17.30. 

Tilmelding til skovture med almindelige busser
Offentliggøres i starten af 2025. 
Du kan købe billet på forskellige måder:
• online. 
• På Glostrup Bibliotek i den betjente åbningstid. Husk dit NEM-ID, personalet står klar til at hjælpe dig ved skærmene. 

Pris
Billetten koster 340 kr. Prisen inkluderer forplejning inkl. én genstand til maden (øl, vin, sodavand) samt transport. Billetten kan ikke refunderes, men må gerne gives videre.

 

Skovtur med liftbusser 

Information om turen med liftbusser offentliggøres i starten af 2025. 

Denne skovtur er for dig, der er kørestolsbruger eller af andre helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i de øvrige skovture. Destinationen er den samme, men turen er lidt kortere og der er derfor ikke kaffestop på denne tur. Der er opsamling med liftbusser fra ældreboligerne:

 • Nordre Ringvej/Vestervej
 • Kildegården, Asylvej
 • Stenager 6
 • Lilliendalsvej 17

Der er opsamling kl. 10:00 med afgang senest 10:30 og hjemkomst igen ca. kl. 17:15.


Pris
Billetten koster 340 kr. Prisen inkluderer forplejning inkl. én genstand til maden (øl, vin, sodavand) samt transport. Billetten kan ikke refunderes.


Tilmelding
Du tilmelder dig skovturen med liftbusser ved at kontakte Center for Kultur, Idræt og Fritid på tlf.: 23 29 84 86 eller på mail.: kultur@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lune lørdage i vinterhalvåret 

Fra september til april kan du den første lørdag i måneden kl. 14-16 opleve en sammensmeltning af koncert, café og kunstudstilling i Glostrup Fritidscenter på Christiansvej 2.

Det sker når Glostrup Kunstforening inviterer til fernisering på månedens udstilling med en anerkendt dansk kunstner. Kunstneren er som regel til stede ved ferniseringen. Under ferniseringen er der livemusik – ofte jazz – og Cafe Fri rykker i dagens anledning ud i storrummet, hvor du har mulighed for at købe noget at spise og drikke.

Arrangementet er et samarbejde mellem Glostrup Kunstforening, Glostrup Musikskole, Café Fri og Glostrup Fritidscenter. Du kan læse mere om kunstforeningens aktiviteter i foreningens aktivitetskalender.

 

 

Seniorforeninger

Glostrup Kommune støtter foreninger for seniorer efter lov om social service §79 og håber på den måde at kunne bidrage til, at seniorer i Glostrup har et aktivt og socialt seniorliv. Seniorforeningerne i Glostrup tilbyder alt fra motion, spændende foredrag, udflugter, ferier, kortspil, banko, bridge og andre sociale sammenkomster. Fælles for alle foreningerne er, at der er en gruppe frivillige, der gør en kæmpe indsats for, at skabe et fællesskab og gode oplevelser for alle. 

Hvad kan der søges tilskud til? 

Lokale seniorforeninger kan søge tilskud til at tilbyde seniorer i Glostrup aktiviteter i form af udflugter, foredrag, underholdning, motion, kortspil, banko m.m. Tilskuddet kan bruges til fx honorarer, transport og materialeindkøb. Tilskuddet må kun i begrænset omfang bruges til forplejning i forbindelse med aktiviteter. 

Hvordan søges der tilskud og hvornår søger man?

Forudsætningen for at få bevilget tilskud efter §79 i Glostrup Kommune er, at foreningen er godkendt som seniorforening af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Kriterierne for at blive godkendt som forening er: 

 • At foreningen er åben for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister, bosat i Glostrup Kommune.
 • At foreningen har faste aktiviteter for medlemmerne.
 • At foreningen er en selvstændig forening - ikke en underafdeling af en anden forening. En selvstændig lokalafdeling kan dog godkendes, hvis afdelingen har egne vedtægter og aktiviteter målrettet seniorer i Glostrup Kommune. 
 • At foreningen er hjemmehørende i Glostrup og har minimum 20 medlemmer, som er bosat i Glostrup Kommune. 
 • At foreningen har et klart defineret formål og målgruppe. 
 • At foreningen har en bestyrelse på minimum 3 personer i form af en formand, næstformand og kasserer. 
 • At medlemmerne betaler kontingent. 

Godkendte seniorforeninger kan søges tilskud én gang årligt. Ansøgningen fremsendes 1. juni hvert år. Tilskuddet udbetales medio august. 

 

Godkendte seniorforeninger §79 i Glostrup Kommune 

Aktive Kvinder i Glostrup 

Formand: Inge-Lise Johansen

Kontakt: 30 25 78 73

 

IF32 Livslang Idræt 

Formand: Per Sørensen 

Kontakt: 30 30 30 94

 

IF32 Motion & Trivsel 

Formand: Rita Mortensen 

Kontakt: 29 21 52 86 

 

FOF Hyggeklubben 

Kontaktperson: Karina Waage-Jensen

Kontakt: mandag - torsdag kl. 11-16 på 43 99 90 11

 

Glostrup Pensionistforening 

Formand: Ingelise Brusen 

Kontakt: 26 29 13 06

 

Guldalderklubben 

Formand: Sanne Albrectsen 

Kontakt: 40 95 79 99

 

Glostrup Senior Bridge 

Formand: Jytte Rasmussen 

Kontakt: 26 21 19 73

 

Ældre Sagen i Glostrup 

Formand: Jens Marcussen 

Kontakt: 43 44 04 33 

 

Du kan få fat i en fysisk version af seniorforeningernes aktivitetshæfte på Glostrup Bibliotek, Aktivitetscentret på Sydvestvej eller i receptionen på Rådhuset. Du kan også downloade den digitale version her. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seniorklubber og fællesskaber i boligområderne 

Seniorklubber er for beboere over 60 år i de enkelte boligafdelinger. Dog er Seniorklubben i Ejby åben for seniorer fra hele Glostrup.

Seniorklubberne har et varieret program med hyggelige sammenkomster, der giver dig mulighed for samvær med andre borgere tæt på din egen bopæl. Du kan kontakte den enkelte seniorklub for at få deres program.

Glostrup Kommune kan hjælpe med at oprette seniorklubber i boligområderne efter behov. Hvis du ønsker, at der bliver oprettet en klub i jeres boligområde, kan du kontakte Center for Kultur, Idræt og Fritid på mail kultur@glostrup.dk eller på telefon 23 29 84 86.

 

Seniorklubben i Ejby 

Kontaktperson: Ingrid Emunds 

Tlf.: 20 93 12 46 

Klubben holder til i Klubhuset, Mosetoften 35. Klubben er åben for alle seniorer i kommunen. 

 

Seniorklubben Kildegården, Asylvej 

Kontaktperson: Hanne 

Tlf.: 60 10 47 15 

Klubben holder til i selskabslokalet. For beboere i ældreboligerne 

 

Seniorklubben Gyvelvej

Kontaktperson: Lise-Lotte Kiær

Tlf.: 24 43 88 77 

Foreningen holder til i selskabslokalerne. For beboere i ældreboligerne. 

 

Vestergårdens seniorfællesskab 

Holder til i selskabslokalerne Vestergårdsvej 20. 

Spiller kort hver mandag. 

For beboere i ældreboligerne. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gå-fællesskaber 

Rollartorbanden 

Rollatorbanden er et kollektivt styret gå-fællesskab for dig som går med rollator. Du kan skrive dig op til gå-holdet ved at kontakte cafeen i Aktivitetscentret på telefon: 43 28 70 19. 

Hvornår: Hver torsdag kl. 13 fra Aktivitetscentret, Sydvestvej 12. 

 

Der var en 'gang' i Gå-/Glostrup 

Gåture med lokalhistoriske fortællinger. 

Hvornår: Hver tirsdag kl. 10 ved Aktivitetscentret, Sydvestvej 12. Turene er typisk 8-9 km lange. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mænds Mødested 

Mænds Mødested er et fællesskab for mænd, hvor mænd mødes om aktiviteter, de finder interessante og kan mødes over en kop kaffe. I Mænds Mødested står mænd skulder ved skulder. Her er det lysten til at lave noget sammen med andre mænd, og bruge sine kompetencer, faglige såvel som personlige, der er i centrum. Mænds mødested er drevet og formet af de mænd, der bruger stedet. Der er brug for alle kompetencer, som er det, der er med til at styrke fællesskabet og få sat ting i gang. 

Mænds Mødested er altid parate til at byde en ny mand velkommen i fællesskabet. 

Faste aktiviteter 

Tirsdag kl. 9-12: Altid kaffe og et stykke brød.

Fredag kl. 9-12: Altid kaffe og et stykke brød.

Kontakt forman Søren Brandis for mere information på: 20 63 40 30 

Aktivitetscentret på Sydvestvej 

Aktivitetscentret er et levende hus, der tilbyder aktiviteter for alle borgere 60+, førtidspensionister og fleksjobbere i Glostrup Kommune. Huset er åbent året rundt. Der er ingen visitation til tilbuddet, så der er fri adgang til aktiviteterne, hvor der dog kan være brugerbetaling til enkelte tilbud.

Først i august udkommet årets aktivitetsprogram, hvor du kan se den kommende sæsons aktiviteter. Aktivitetstilbuddene er afhængige af frivillige indsatser og kan derfor variere. Hver måned udgives et program for månedens arrangementer, såsom fester med musik og dans, foredrag, udflugter, fællesspisninger og lignende. Aktivitetsprogrammet kan hentes i aktivitetscentret eller ses på hjemmesiden her. 

Kig indenfor - Du er altid velkommen 

I aktivitetscentrets hyggelige café kan du købe både vådt og tørt, få dig en snak om løst og fast - og du kan deltage på et af vores mange aktivitetshold eller give en hjælpende hånd med forskellige opgaver. 

Bliv frivillig

Har du en særlig interesse eller et talent, som du gerne vil dele med andre, så lad os høre fra dig. Vi vil gerne være behjælpelige med at skabe kontakt til ligesindede og få oprettet hold eller interessegrupper - evt. med dig som holdleder. Er du bare nysgerrig på vores tilbud, så kig forbi til en kop kaffe og en rundvisning.

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15

I sommerperioden lukker centret kl. 13

 

Yderligere oplysninger 

Aktivitetscenter Sydvestvej 10-12 

Tlf.: 43 28 70 19 

E-mail.: Lone.grannon@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Glostrup Bibliotek 

Glostrup Bibliotek afholder omkring 80 kulturarrangementer årligt - heriblandt forfatteraftener, koncerter, lokalhistoriske foredrag og læsekredse. Du kan holde dig opdateret enten i Bibliotekets trykte kulturkalender eller på biblioteket hjemmeside. Det fysiske program kan rekvireres på Biblioteket. 

Biblioteksklubben 

Biblioteksklubben er for dig, som har særlig interesse for bibliotekets kulturtilbud. Som medlem af klubben får du rabatfordele, når du køber billetter til arrangementerne. Derudover får du tilsendt nyhedsbrev pr. mail ca. en gang om måneden med information om bibliotekets aktiviteter. 

Biblioteket har sit eget Kulturkorps af frivillige, der hjælper til ved arrangementer og får en masse gode oplevelser sammen.

Biblioteket bringer ud

Hvis du bor i Glostrup Kommune og er forhindret i at besøge biblioteket pga. handicap eller gangproblemer, tilbyder biblioteket at hente og bringe bøger  til dig en gang om måneden. Kontakt biblioteket hvis du eller en du kender har lyst til at høre mere om ordningen. 

 

Yderligere oplysninger 

Glostrup Bibliotek

Kildevældets allé 5 

Tlf.: 43 23 68 20 

E-mail.: bibliotek@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Byhistorisk Hus - Glostrups samlingspunkt for lokalhistorien 

I Byhistorisk Hus finder du bl.a. Glostrup Arkiv og Slægtshistorisk Forening, samt spændende udstillinger og arrangementer med afsæt i Glostrups særlige historie 

I den historiske samling er der bl.a. gamle billeder, breve, dokumenter og andre sager, som fortæller om Glostrups historie. Du finder Byhistorisk Hus i Den Gamle Præstegård. Du kan følge med i husets aktiviteter her

Har du nogle spændende gamle sager eller en god historie, hører vi meget gerne fra dig. 

Åbningstider 

Tirsdag og torsdag kl. 13-17 eller efter aftale. 

 

Yderligere oplysninger 

Byhistorisk Hus - Den Gamle Præstegård 

Tlf.: 43 46 85 90

E-mail.: byhistoriskhus@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Glostrup Biograf - for pensionister og alle andre 

Glostrup Bio ligger midt i byen, tæt på bus og tog. Biografen er komfortabel og handicapvenlig, og biografens mange frivillige sætter en ære i at være hjælpsomme. 

SeniorBio foregår på udvalgte torsdage kl. 13. Du får 10 kr. i rabat på billetterne, og biografen giver en gratis kop kaffe. Udover at vise de bedste og nyeste film, er Glostrup Bio kendt for mange andre tilbud - primært i efterårs- og vintersæsonen. Her vises der opera på lærredet, og der afholdes hyppigt koncerter på scenen. 

 

Du er velkommen i Glostrup Bio - også gerne som medlem eller frivillig i biografforeningen Sofarækken, der driver biografen. 

 

Aktivitetscentret Sydvestvej 

Alle aktivitetscentrets aktiviteter er drevet at frivillige pensionister. Har du en særlig interesse eller et talent, som du gerne vil dele med andre, så lad os høre fra dig. Vi vil gerne være behjælpelige med at skabe kontakt til ligesindede og få oprettet hold eller interessegrupper - evt. med dig som holdleder. Er du bare nysgerrig på vores tilbud, så kig forbi til en kop kaffe og en rundvisning.

Yderligere oplysninger 

Aktivitetscentret Sydvestvej 10-12 

Tlf.: 40 27 31 92

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frivillig på ældrecentrene 

Kunne du tænke dig at gøre noget særligt for beboerne på et af kommunens tre ældrecentre, så bliv frivillig. Som frivillig på ældrecentrene er du med til at skabe særlige stunder igennem aktiviteter og socialt samvær. Du er også med til at skabe større livskvalitet for beboerne og gøre ensomheden mindre. Du kan for eksempel hjælpe til ved større arrangementer, eller du kan være frivillig i selskab med beboerne, drikke kaffe, gå ture, spille kort eller bare snakke om gamle dage. Du kan også give beboerne 'vind i håret' og blive frivillig "cykelpilot" på ældrecentrenes fine rickshawcykler og duocykler. Som frivillig gør du ikke kun en stor forskel for beboerne. Du bliver også en del af et større fællesskab. 

Frivillige venneforeninger på Ældrecentrene Hvissinge og Dalvangen 

Både Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Hvissinge har venneforeninger, du som frivillig bliver en del af. Begge venneforeninger deltager i arrangementer og aktiviteter i dagligdagen og er med til at løfte og understøtte aktivitetsniveauet på ældrecentrene. 

Dalvangens Venner har en kiosk, de bestyrer to gange om ugen, samt et caféarrangement hver måned. Ældrecenter Hvissinges Venner har en købmand, torsdagsbar, wellness, faste gå- og cykelture, forskellige større arrangementer som musikfestival, motionsløb mfl. Generelt understøtter venneforeningen ældrecenterets overordnede strategi om et hus i bevægelse. 

Ældrecenter Sydvestvej har ikke en venneforening tilknyttet, men du kan stadig blive frivillig. Du kontakter blot ældrecentrets frivillighedskoordinator, der matcher dig som frivillig med udgangspunkt i dine ønsker. 

 

Yderligere oplysninger 

Frivillighedskoordinator på Ældrecenter Sydvestvej:

Tlf.: 43 28 70 15

 

Frivillighedskoordinator på Ældrecenter Hvissinge:

Tlf.: 20 58 15 43 

 

Frivillighedskoordinator på Ældrecenter Dalvangen:

Tlf.: 40 12 76 22

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyttehave for borgere med demens 

Gør en forskel for borgere med demens og deres pårørende. På Dommervangen nr. 80 er der en nyttehave, der benyttes af hjemmeboende borgere, der lever med kognitive udfordringer samt deres familie og venner. Der mangler både frivillige med grønne fingre, der har lyst til at slå græs og holde haven fin. Men der mangler også frivillige, som har lyst til at sætte aktiviteter i gang, som f.eks. at spille spil. 

Som frivillig i nyttehaven tilbydes du undervisning, der kan give dig nogle gode værktøjer til at kommunikere med borgere, der er ramt af demens og demenssygdomme. Dette er blot et tilbud og ikke påkrævet. 

 

Yderligere oplysninger 

Kontakt demenskonsulenterne for mere information. 

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.30-9.30 

Anni Sønderup: 29 37 13 14

Maria Bøttcher: 91 16 56 16 

E-mail.: demenskonsulenterne@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frivilligt socialt arbejde 

Glostrup Kommune afsætter årligt et beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde, som frivillige sociale organisationer, foreninger og andre grupperinger kan søge. Det er en forudsætning, at indsatsen er frivillig, og at det frivillige arbejde er tik gavn lokalt for borgere i Glostrup Kommune. Frivilligt socialt arbejde handler om at give øget velfærd eller omsorg til bestemte målgrupper, fx ensomme, socialt udsatte, stofmisbrugere eller børn, der har det svært. Der er en række foreninger i Glostrup, som laver frivilligt socialt arbejde, og som altid er på udkig efter flere frivillige. 

Du finder en oversigt over Glostrup Kommunes frivillige sociale foreninger her. Hvis du gerne vil engagere dig i en af foreningerne på listen, skal du bare kontakte foreningen direkte. Hvis der er et særligt område, du interesserer dig for, som ikke findes blandt disse foreninger, har du mulighed for selv at starte en indsats op, og søge om økonomisk støtte fra kommunen.

Du er altid velkommen til at kontakte frivillighedskonsulenten, hvis du vil videre mere om de forskellige foreninger i kommunen.

Yderligere oplysninger 

Kontakt frivillighedskonsulenten 

E-mail.: kultur@glostrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Har du en særlig interesse eller kompetencer inden for fx idræt, musik, sang, lokalhistorie eller frivilligt socialt arbejde, men er du i tvivl om der er en forening, som matcher din interesse. Så send en mail med dine kontaktoplysninger til Center for Kultur, Idræt og Fritid på: kultur@glostrup.dk

Oversigt over IT-undervisning i Kommunen 

Borgerservice 

Her er der computere til rådighed, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig med den digitale selvbetjening. 

 

Glostrup Bibliotek

Her er der også computere til rådighed, og personalet kan hjælpe dig med at komme på nettet. De danske biblioteker tilbyder gratis kurser i selvbetjeningsløsninger på www.ekurser.nu 

IT-café - alle onsdage kl. 14.30-16.30 på Glostrup Bibliotek. Her hjælper frivillige med at guide dig rundt i den digitale verden. 

Du kan læse mere om Glostrup Biblioteks IT-café ved at trykke på linket her.

For mere info ring på tlf.: 43 23 68 20 

 

Aktivitetscentret 

På Aktivitetscentret kan du modtage enkeltundervisning og kurser i IT på forskellige niveauer. Har dette interesse kan du kontakte Aktivitetscentret Sydvestvej 12 på tlf.: 43 23 70 19 eller ved henvendelse i caféen i åbningstiden.  

 

Ældresagen i Glostrup 

Tilbyder i samarbejde med Glostrup Bibliotek IT-hjælp på Biblioteket onsdage kl. 14.30-16.30. 

 

FOF Københavns Omegn 

Tilbyder IT-undervisning på forskellige niveauer. Vil du vide mere om hvornår der er holdopstart og hvordan du tilmelder dig, så kontakt: 

FOF Københavns Omegn 

Parkvej 6, 2. 2630 Taastrup 

Tlf.: 43 99 90 11

Hjemmeside: www.fof-taastrup.dk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------