Legat til ældre

Glostrup Alderdomsfond uddeler hvert år legater til økonomisk vanskeligt stillede borgere over 65 år.

Hvis du er over 65 år og har svært ved at få pengene til at række, har du mulighed for at søge et legat.

Legatet uddeles fra Glostrup Alderdomsfond.

Ansøgningsfrist 22. oktober 2023

Husejer Frandsens Alderdomsfond er stiftet i 1935. Det årlige overskud fra driften af fondens ældreboliger kan fonden uddele til ældre glostrupborgere, der er økonomisk vanskeligt stillet.

Erik Laurids Vejvad Nielsens fond er stiftet i 1994, med formål er at yde økonomisk støtte til ”uformuende folkepensionister” i Glostrup Kommune.

Kriterierne for at komme i betragtning til et legat fra fonden er besluttet af de private stiftere af fondene.

Fra 2021 er de to fonde slået sammen til Glostrup Alderdomsfond.

Det er fondenes bestyrelse med borgmester Kasper Damsgaard som formand, der tager stilling til legatansøgninger og bevillinger.

  • du skal være over 65 år
  • du skal bo i Glostrup Kommune – og have boet her de sidste 5 år
  • du skal være økonomisk vanskeligt stillet, hvilket vil sige, at din indtægt ikke må overstige den fastsatte indtægtsgrænse, som reguleres årligt.

Ved økonomisk dårligt stillet forstås

at din årlige indtægt ikke overstiger:

  • 264.568 kr. for enlige
  • 507.428 kr. for ægtepar/samlevende

at din likvide formue ikke overtiger:

  • 93.000 kr.
  • 119.750 kr. for ægtepar/samevende

Det er indtægts- og formueforholdene pr. 31. december 2022, som lægges til grund for vurderingen og gælder for legater, som uddeles i 2023.

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 20. oktober 2022.

 

For at komme i betragtning til en legatportion, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du kan finde nederst på siden.

Det er vigtigt, at du udfylder hele skemaet, blandt andet også, at du sætter X ved, at vi må tjekke dine indtægts- og formueforhold. Ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

Postadresse

Du kan finde oplysninger om postadresse nederst på siden.

3 veje til ansøgningsskemaet: 

 

Digitalt

Du kan vælge, at udfylde skemaet på din skærm, gemme det og sende det digitalt fra din digitale postkasse på borger.dk.

Printe og sende

Du kan vælge, at printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden, og derefter sende det med posten til os.  Mærk konvolutten "Glostrup Alderdomsfond ".

Ringe og få tilsendt

Hvis du ikke har mulighed for at printe eller sende digitalt, kan du ringe til os og bede om at få tilsendt et ansøgningsskema.

 

 

Center for Sundhed og Velfærd
Send post til:
Glostrup Kommune, Visitationen
Dommervangen, 2600 Glostrup