Niels Brockenhuus
Centerchef
Center for Børn, Unge og Familie

Center for Børn, Unge og Familier

I Center for Børn, Unge og Familier er vores mål, at børn og unge trives og udvikler sig – og at de bliver så dygtige, som de kan. Både hver for sig i de enkelte enheder og på tværs arbejder vi med mange forskellige typer af opgaver på børne- og ungeområdet for at understøtte børns og unges trivsel og udvikling.

Vores opgaver handler blandt andet om dagtilbud, skole, sundhedspleje, tandpleje, rådgivning og vejledning, konsultative opgaver, skole-dagbehandling, familiebehandling, anbringelser, døgnbehandling samt forebyggende indsatser.

Du kan læse mere om de enkelte enheder i Center for Børn, Unge og Familier nedenfor.

De 10 integrerede daginstitutioner og dagplejen i de private hjem udgør de trygge rammer for kommunens yngste borgere - børnene på 0-5 år.  

Dagtilbudsområdet administreres af staben på rådhuset, der varetager tilsyn, drifts- og udviklingsopgaver.

Læs mere vores dagtilbud her.

Skolerne i Glostrup består af fem undervisningssteder, tilhørende SFO'er og fire fritidsklubber. Skolens kontor er placeret på Vestervang. Hvert undervisningssted har en lokal leder: 
  • Nordvang, herunder SFO og Klub Granskoven
  • Skovvang, herunder SFO og Klub Granskoven
  • Søndervang, herunder SFO og Klub Dalvangen
  • Vestervang, herunder SFO og Klub Vestervang
  • Ejby, herunder SFO og Klub Ejby

Øvrige skoler direkte under Center for Børn, Unge og Familier:

  • Hospitalsskolerne på Glostrup Hospital
Skoleområdet administreres af staben på rådhuset, der varetager tilsyn, drifts- og udviklingsopgaver.
Læs mere om vores skoler her.

Ejbyhus Familieteam tilbyder rådgivning og familiebehandling til børnefamilier i Glostrup Kommune, som i en periode har brug for hjælp til at få familien til at fungere bedre. Du kan læse mere om familierådgivning her og familiebehandling her

Klik her og gå til Ejbyhus.

Ejbyhus er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn, der har store vanskeligheder med at gå i skole. Ejbyhus arbejder med at udvikle barnets evner til at være i en relevant relation både med voksne og børn og for nogle børns vedkommende at gøre dem undervisningsparate. Du kan læse mere om skole- og dagbehandlingen her.

Leder: Birgit Kjeldsen

 

Familieafsnittet arbejder med forskellige former for støtte til børn, unge og deres familier. Det omfatter blandt andet støtte til børn med handicaps, behandling af underretninger om mistrivsel, anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Du er velkommen til at kontakte Familieafsnittet og få råd og vejledning om dine/jeres muligheder for at få støtte.

Funktionsleder: Bent Hansen

 

Psykologerne rådgiver og vejleder dagtilbud, skole, børn, unge og forældre for bedst muligt at understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0-18 år. Psykologerne udarbejder også pædagogiske psykologiske  vurderinger af børn og unge for at afklare, om de har behov for specialpædagogisk bistand. Læs mere her.

Leder: Marika Jensen

 

De pædagogiske vejledere understøtter personale i dagtilbud og skole, når de står overfor særlige udfordringer i deres arbejde med børnene. Målet er at yde en tidlig og forebyggende indsats, som skaber mulighed for, at dagtilbuddet eller skolen efterfølgende kan klare opgaven om barnet selv. Læs mere her.

Leder: Pernille Venbjerg 

Sundhedsplejen har en række forskellige tilbud, der starter allerede i graviditeten, og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op gennem skolealderen. Vi kan hjælpe med råd og vejledning om alt lige fra det lille barns udvikling og trivsel til teenagerens vaner og adfærd. Vores mål er at være med til at sikre, at alle børn og unge får en sund opvækst, der skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Læs mere her.

Leder: Marika Jensen 

Logopæderne rådgiver og vejleder dagtilbud, skole, børn, unge og forældre for at give børn og unge de bedste muligheder for at udvikle deres sproglige og kommunikative kompetencer. Logopæderne arbejder primært konsultativt ved at rådgive og vejlede de voksne - forældre og pædagogisk personale - der har med barnet at gøre. Læs mere her.

Leder: Marika Jensen

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje til børn og unge. Vi tilbyder regelmæssige undersøgelser af tænderne og nødvendige tandbehandlinger i trygge rammer. Tandplejen giver også børn og forældre viden om, hvordan de bedst muligt forebygger huller i tænderne og syreskader. Du kan læse mere om vores tilbud her.

Leder: Sarande Sopi

Se Tandplejens hjemmeside her