Billede af centerchef Christian Nielsen
Christian NIelsen
Centerchef

Center for Organisation og Styring

Ledelsen i Center for Organisation og Styring består af:

 • Centerchef Christian Nielsen
 • Leder af politisk betjening - Klaus Michelbrink
 • HR og Personalechef - Mette Falther
 • Leder af økonomi - Kim Andersson
 • IT- og digitaliseringschef - Ditte Leighton

 

I Politisk betjening er der samlet en række tværgående stabsfunktioner:

 • Sekretariatet betjener borgmester, direktion, udvalg, råd og nævn og udfører diverse administrative opgaver.
 • Jura yder juridisk sparring og rådgivning for centre og decentrale institutioner.
 • Kommunikation står for kommunens tværgående kommunikation i medier og på hjemmeside mv. samt taleskrivning for borgmesteren

Kommunens webmasterfunktion er også placeret i Politisk betjening.

Personale forestår løn- og personaleadministrationen for alle kommunens institutioner og afdelinger. Herudover varetages der løn- og personaleadministration for Vestegnens Brandvæsen I/S, Kursus- og Produktionshøjskolen samt pensionsudbetaling for Beredskab Storkøbenhavn.   

Afdelings mål er – udover den almindelige drift – at understøtte og servicere det politiske niveau, direktionen, fag- og kompetencecentre samt det decentrale niveau i alle forhold af personaleadministrativ karakter, der hører under centerets område.   

Hver enkelt personalekonsulent er områdeansvarlig, og har dermed ansvaret for det pågældende område fra ”vugge til grav”.

Økonomi er kommunens centrale økonomiafdeling. Vi har ansvaret for samtlige af kommunens store økonomiske processer herunder:

 • Budgetudarbejdelse
 • Løbende opfølgning på budget
 • Regnskabsaflæggelse

Ligesom vi understøtter resten af organisationen i deres løbende økonomistyring, med udarbejdelse af analyser samt vejleder i kommunens økonomisystem.

Som central økonomiafdeling har vi også ansvaret for kontakt til mange eksterne samarbejdspartnere herunder revision og bank.

Økonomiafdelingen er organisatorisk opdelt i to teams, Team Fagøkonomi og Team Styring – udenfor disse to teams er der medarbejdere i afdelingen, som varetager opgaver vedrørende opkrævning, ejendomsskat samt finans.

IT og Digitalisering servicerer Glostrup Kommunes IT-brugere gennem udvikling, indkøb, stabil og sikker drift og vedligeholdelse. Derudover tilbyder afdelingen support, undervisning og rådgivning ift. Glostrup Kommunes IT og telefoni.

Herudover arbejder afdelingen med digitaliseringsinitiativer, projekt- og procesledelse, informationssikkerhed og GDPR, drift og udvikling af tværgående systemer og meget andet.