Pernille Vejby Bøggild Nielsen
Centerchef
Glostrup Ejendomme

Glostrup Ejendomme

De kommunale ejendomme

Glostrup Kommune ejer 69 ejendomme til en samlet værdi omkring 1,4 mia. kr. Ejendommene består af daginstitutioner, skoler, ældrecentre, administrationsbygninger, jobcentre, fritids- og idrætsfaciliteter, botilbud mv. I alt er vi i kommunen 115 enheder fordelt på i alt 152.000 etagekvadratmeter (705.000 kvadratmeter grundareal).lost

Den daglige servicering af kommunens ejendomme sker samlet. Her ligger ansvaret for ejendomsdrift og rengøring hos en teknisk driftsleder i samarbejde med en daglig rengøringsleder.

Glostrup Ejendomme har seks overordnede ansvarsområder, der hører under Pernille Vejby Bøggild Nielsen:

  • Byggeri og Vedligehold, herunder anlæg, renovering og vedligeholdelse samt areal- og energistyring af kommunens ejendomme
  • Teknisk drift og service af kommunens ejendomme
  • Rengøring af kommunens ejendomme
  • Rådhuskantine, herunder bespisning og mødeservice på rådhuset
  • Drift og service af kommunens biler
  • Økonomi og udvikling i forbindelse med kommunens ejendomme og biler
  • Indkøb og udbud