Sådan behandler vi persondata

I forbindelse med din henvendelse til Center for Miljø og Teknik behandler vi personoplysninger om dig.

På denne side kan du læse om dine rettigheder som følge af, at vi indsamler, sagsbehandler og opbevarer dine personoplysninger i Glostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik. Når du sender eller afleverer personoplysninger til os eller fortæller os om personlige forhold, vil vi behandle disse oplysninger. At vi behandler oplysningerne betyder blandt andet, at vi modtager, registrerer, opbevarer, kopierer, journaliserer, udskriver, videresender og arkiverer oplysningerne. Vi kan ikke på forhånd sige præcis, hvordan vi vil behandle dine oplysninger. Men typisk vil behandlingen bestå i at indhente, modtage og journalisere dit navn og kontaktoplysninger.

Vi behandler dit navn og kontaktoplysninger

Vi behandler dit navn, adresse, emailadresse og eventuelt telefonnummer i forbindelse med din sag. Hvis vi behandler yderligere oplysninger ud over ovenstående, vil du få særskilt besked om dette og hvilke oplysninger, der er tale om. Hvis du efterfølgende klager over vores afgørelser, journalisering af oplysninger, beder om yderligere sagsbehandling eller søger om aktindsigt i den oprindelige sag eller lignende, vil disse oplysninger også blive journaliseret og registreret på en ny sag, der kan tilknyttes til den oprindelige sag. I den forbindelse vil du have samme rettigheder, og vi vil have samme pligter som beskrevet nedenfor.

Derfor behandler vi dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål og for at kunne sagsbehandle din henvendelse eller andres henvendelse til os. Vi opbevarer oplysningerne for at holde styr på, hvilke sager du har/har haft i Glostrup Kommune, og hvilke sagsbehandlingsskridt vi har foretaget. Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din sag og din henvendelse handler om, samt persondatareglerne.

Vi behandler konkret dine personoplysninger på baggrund af offentlig myndighedsudøvelse, som Center for Miljø og Teknik er pålagt, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Dine personoplysninger vil i udgangspunktet ikke blive videregivet til uvedkommende. Personoplysningerne vil dog blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt at videregive dem, enten på grund af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Oplysningerne vil i øvrigt blive brugt, når det er nødvendigt til intern brug, som led i opfølgning, statistik, ledelsesinformation mv.

Så længe gemmer vi dine persondata

Vi sletter og arkiverer dine personoplysninger i overensstemmelse med arkivlovens regler, hvorefter sagerne typisk oversendes til Rigsarkivet. Vi sletter kun oplysninger, hvis der er hjemmel i lovgivningen hertil. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

Vi er dataansvarlig – sådan kontakter du os 

Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os, og som vi eventuelt modtager på anden måde. Vores kontaktoplysninger er:

Glostrup Kommune
Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Du kan også kontakte os på telefon: 4323 6100 eller via miljo.teknik@glostrup.dk (usikker post). Vi opfordrer dig dog til at sende sikker mail via: www.borger.dk

Sådan kontakter du vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge os. Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Andreas Elemér Szöcs Drægert på telefon 51587888 eller ved at skrive til ham via www.borger.dk (sikker post) eller dpo-d@hvidovre.dk (usikker post).

Du kan klage

Kontakt os, hvis du er utilfreds eller har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt. Så kan vi forklare dig, hvad der ligger bag vores sagsbehandling eller lovgrundlag.

Du kan også klage til Datatilsynet på telefon 3319 3200 eller dt@datatilsynet.dk (usikker post). Eller du kan sende med sikker digital post via www.borger.dk. Vi anbefaler altid at sende med sikker post. Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder hér.