Johan Kroesen
Centerchef
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug varetager en bred vifte af opgaver inden for det specialiserede socialområde for voksne som socialpædagogisk støtte, botilbud, aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse, tilbud om misbrugsbehandling mv.

 

Centrets målgrupper er voksne borgere med særlige behov på det sociale område.  Dette er bl.a. handicappede, misbrugere, hjemløse, udviklingshæmmede, førtidspensionister, og mange flere.

 

Centeret består af 10 medarbejdere på rådhuset og 4 decentrale enheder.

Centerchef er Johan Kroesen

 

  • Visitation vedrørende social-pædagogisk støtte, botilbud, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og  misbrugsbehandling
  • Kontakt og opfølgning i forhold til borgere på krisecentre og forsorgshjem
  • Etablering af bevilgede foranstaltninger
  • Opfølgning og handleplaner
Teamleder: Sobia Akhtar
  • Udførerenheden: Socialpædagogisk Støttecenter bestående af 2 bofællesskaber (Toftevej/Vestervej), aktivitetstilbud (Huset Florasvej og Soltoften), beskyttet beskæftigelse (Café Fri og Park Team) samt pædagogisk støtte i egen bolig.  Leder: Elena Samssund. Leder af Café Fri: Katrine Ejsing
  • KABS: stofmisbrugsbehandling (også behandling for en række andre kommuner). Forstander: Rasmus Axelsson.
  • Parkvænget: botilbud for sindslidende (også pladser for en række andre kommuner). Forstander: Maiken Pihl Jensen
  • Bakkehuset: botilbud for voksne med autisme (også plader for en række andre kommuner). Forstander: Henning Pedersen.