Billede af Centerchef Dorte Jarratt
Dorte Jarratt
Centerchef
Center for Borger og Arbejdsmarked

Center for Borger og Arbejdsmarked

Dorte Jarratt er centerchef for centerets ca. 110 medarbejdere. Center for Borger og Arbejdsmarked er opdelt i 6 afdelinger:

Borgerservice er din indgang til kommunen.

Vi er din medspiller og partner ind i det offentlige system. Vi spænder bredt fra hjælp til digital selvhjælp, over vejledning i forståelsen af regler til konkret hjælp til bestilling af diverse offentlige ydelser, fx pas, kørekort, vielser og mange andre områder.

Målet er, at du i høj grad mestrer din egen kontakt til det offentlige system, men at vi selvfølgelig står klar til at hjælpe i det omfang, at du har brug for det.

Kontakt Borgerservice på borgerservice@glostrup.dk.

 • Understøtter, at borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere), modtager en individuel og målrettet indsats for at sikre den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Hjælper sygemeldte borgere med at bevare tilknytningen til deres arbejdsplads under et sygdomsforløb.
 • Giver en helhedsorienteret indsats overfor borgere, der er sygemeldte, og hjælper med at planlægge det videre forløb for at modvirke eksklusion fra arbejdsmarkedet.
 • Laver opsøgende virksomhedsindsats og sikre en god service til vores lokale virksomheder.
 • Sikrer, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb en målrettet og helhedsorienteret indsats med henblik på at afdække ressourcer og opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i videst muligt omfang.
 • Understøtter et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked gennem en opsøgende virksomhedsindsats for at sikre plads til dem, der pga. fysiske eller psykiske begrænsninger har vanskeligt ved at opnå/ fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
 • Varetager desuden indsatsen for de borgere med nedsat arbejdsevne, der er visiteret til fleksjob.
 • Sikrer beskæftigelse og sproglig opkvalificering for personer omfattede af integrationsloven.
 • Rehabiliteringsteamet er organisatorisk placeret i Job- og Udviklingsenheden.
 • Understøtter, at unge uden uddannelse eller job får en individuelt og målrettet indsats, så de starter på og gennemføre en uddannelse 
 • Arbejder på tværs af kommunens indsatser og centre for at skabe de bedste forhold for de unge, der har behov for hjælp til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
 • Varetager myndighedsrettede opgaver
 • Hjælper med en virksomhedsrettet indsats såvel som hvis den unge har brug for mentorstøtte
 • Vejleder og rådgiver om uddannelse (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 
 • Laver gadeplansarbejde, så vi møder de unge dér, hvor de færdes
 • Behandler ansøgning om og udbetaling af kontanthjælp, enkeltydelser, ledighedsydelse og fleksydelse mv.
 • Laver udredning af borgerens eventuelle behov for en social indsats.
 • Vejleder og rådgiver borgere.

 • Betjener politikere, herunder Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og direktionen.
 • Laver personaleadministrative opgaver. 
 • Udvikler og opfølger op på diverse strategier, planer og analyser af beskæftigelsesområdet.