Der er masser af muligheder for frivillighed i Glostrup. Find dit område i oversigten herunder. Du kan også kigge på www.frivilligjob.dk hvor foreninger slår specifikke frivillig-stillinger op.  

 

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde handler om at give øget velfærd eller omsorg til bestemte målgrupper, fx ensomme, socialt udsatte, stofmisbrugere eller børn, der har det svært. Der er en række foreninger i Glostrup, som laver frivilligt socialt arbejde, og som altid er på udkig efter flere frivillige. Du finder en oversigt her. Hvis du gerne vil engagere dig i en af foreningerne på listen, skal du bare kontakte foreningen direkte. Hvis der er et særligt område, du interesserer dig for, som ikke findes blandt disse foreninger, har du mulighed for selv at starte en indsats op, og søge om økonomisk støtte fra kommunen. Læs mere om hvordan du gør

Idræts- og interesseforeninger

Hvis du har en særlig interesse inden for fx idræt, musik, sang, kreative fag eller lokalhistorie, kan du kigge i vores foreningsoversigt og se, om der er en forening, som matcher din interesse. De fleste foreninger kan altid bruge en ekstra hånd.

Frivillig mentor for unge

Som frivillig mentor støtter og vejleder du unge op til 29 år, så de kan komme godt på vej i uddannelse eller finde den rette vej i livet.

De unge, som du skal vejlede, har ofte ingen eller kun ganske få personer i deres netværk, som de kan støtte sig til. En frivillig mentor med livserfaring, tålmodighed og personlige ressourcer kan være lige netop det, der skal til for at ruste den unge til et velfungerende voksenliv. Den frivillige mentorindsats har fokus på den nære, personlige relation, og du vil kunne vise din mentee andre måder at se livet på. Opgaverne vil dog være lige så forskellige som de unge, og nogle gange skal du måske bare hjælpe med en enkelt skoleopgave eller  en udfordring med kammeraterne.

Som frivillig mentor bliver du et supplement og ikke et alternativ til de i forvejen eksisterende indsatser, kommunen tilbyder. Jeres samvær som mentor og mentee skaber et fortroligt frirum, hvor den unge kan tale om personlige emner og problematikker – menneske til menneske. Der er ingen myndighedsrelation mellem dig og din mentee.  

Sådan kan du hjælpe

Nogle unge har brug for støtte, når de skifter mellem praktik og skoleperioder og opbakning til at holde fast i uddannelsen og måske til at klare lektierne. Nogle unge har et meget begrænset netværk og kunne have brug for støtte og vejledning til at få et større - måske ved at blive præsenteret for det lokale foreningsliv. Andre har sociale problemer og har brug for en voksen støtte og rollemodel i deres liv.

Du skal stille din livserfaring og viden til rådighed for den unge på en sådan måde, at du støtter den unge i at reflektere over egne handlemuligheder. På den måde giver du den unge redskaber til at klare den aktuelle udfordring, men også metoder til at håndtere evt. udfordringer senere i livet.

Den unge befinder sig lige så frivilligt i relationen, som du selv. Nogle har brug for et kærligt spark til tage hånd om deres liv, andre har brug for en mere håndholdt indsats, hvor du følger den unge længere på vej. Det vigtigste er, at du kan fastholde relationen på en gennemgående konstruktiv måde, sådan at I får mest muligt ud af jeres samvær og bevarer relationen, så længe det er nødvendigt.

Hvad kan du forvente?

Du kan forvente at gøre en forskel for et ungt menneske. Du vil sætte dit præg på de løsninger, den unge vælger, og deraf følger selvfølgelig et stort ansvar. Du har derfor direkte kontakt til fagkræfter i Ungeenheden i Glostrup Kommune, som kan rådgive dig ved komplekse situationer og sparre med dig om løsninger for din mentee. Derudover vil du på et indledende kursus blive klædt på til opgaven.

Du kan også forvente en netværk af andre mentorer, som du kan sparre med om problemstillinger. I kan supplere hinanden, der hvor den unge har flere og varierende udfordringer. 

Det kan variere hvor mange unge, der har brug for støtte. I nogle perioder kan du få flere henvendelser og i andre slet ingen. Udgangspunktet er de unges behov, og det kan ikke styres hvilke og hvor mange, der henvender sig for at få hjælp.

Du kan forvente alt fra venner for livet til korte bekendtskaber. Det er helt og holdent din og din mentees afgørelse, hvor tæt relationen bliver.

Hvem er du?

At være mentor er ikke hængt op på en bestemt persontype, uddannelse, livssituation, alder eller andet. De udfordringer, de unge kommer med, er lige så forskellige som de unge selv. Derfor er alle velkomne til at henvende sig. Det kan være, at netop DU sidder inde med kompetencer, der kan gøre en afgørende forskel i et ungt menneskes liv.

Du vil blive matchet med din mentee efter grundige overvejelser om, hvordan dine kompetencer kan komme i spil i samværet med den unge.

Hvad gør du nu rent praktisk?

For at blive frivillig mentor skal du henvende dig på mail til mentorkoordinator Birgitte Krogh i Ungeenheden i Glostrup Kommune.

Du vil blive inviteret til en individuel samtale, hvor vi afdækker dine ønsker og kompetencer. Derefter deltager du i et mentorkursus, der løber over to hverdage (kl. 17-20). På kurset lærer du nogle redskaber, der kan anvendes i relationen til den unge. Efter kurset vil du blive matchet med en ung, der har brug for dine kompetencer.

Når du er blevet frivillig mentor, bliver du inviteret til netværksmøder et par gange om året. Der har du mulighed for at møde andre frivillige mentorer og udveksle erfaringer. På netværksmøderne tager vi også relevante emner op i plenum til dialog.

 

Aktiviteter for seniorer  

Vil du gerne undervise seniorer og være med til at planlægge arrangementer, kan du blive frivillig i Aktivitetscentret på Sydvestvej, på Ældrecenter Dalvangen eller på Ældrecenter Hvissinge

Er du pensionist, og vil du gerne lave aktiviteter for andre seniorer, så er det måske noget for dig at blive frivillig i en seniorforening  eller –klub. 

Kommunale institutioner

Du kan også blive frivillig i en række af kommunens institutioner:

  • Glostrup Bibliotek: Bliv frivillig i IT-cafeen og hjælp andre i gang med at bruge fx computere og telefoner. Du kan også blive frivillig i Kulturkorpset, som hjælper ved arrangementer.
  • Byhistorisk Hus: Her kan du hjælpe med blandt andet registrering af arkivalier.
  • Ældrecenter Dalvangen: Her kan du være med til at give beboerne en aktiv og oplevelsesrig hverdag blandt andet i foreningen Dalvangens Venner. 
  • Ældrecenter Hvissinge: Her kan du være med til at give beboerne en aktiv og oplevelsesrig hverdag blandt andet i foreningen Hvissinge Venner.
  • Andre institutioner: Der er også frivillige i andre kommunale institutioner, men i mindre omfang end i ovenstående. Du er derfor altid velkommen til at henvende dig i en af vores institutioner, hvis du mener, du kan bidrage med noget. 

 

 

Byg noget op fra bunden

Passer ingen af ovenstående muligheder på dine ønsker for frivilligt arbejde, eller har du fået en god ide, har du også muligheden for selv at starte en frivillig aktivitet op. Der er en række muligheder for at få tilskud og vejledning samt låne lokaler. Glostrup Kommune giver tilskud til: Folkeoplysende foreninger, Seniorforeninger, Foreninger/grupper, som laver frivilligt socialt arbejde, og foreninger/borgere som laver kulturelle aktiviteter. Læs mere om tilskudsmulighederne og lån af lokaler samt godkendelse af nye foreninger.