Modersmålsundervisning

 

Glostrup Kommune tilbyder modersmålsundervisning til børn, der bor i kommunen, som går i børnehaveklasse - 9. klasse. Som forsørges af en bosiddende person i Danmark, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union (EU) eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Jf. folkeskolelovens § 5. Du kan ikke søge om modersmålsundervisning til dit barn, hvis forsørgeren kommer fra f.eks. et land udenfor Europa.

Med modersmålsundervisning forstås undervisning i det officielle sprog i den stat, som forsørgeren er statsborger i.

Børn, der forsørges af personer med statsborgerskab fra følgende lande, kan gå til modersmålsundervisning:

EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, England, Finland, Frankrig, Græken­land, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge.

Tilbuddet gælder ligeledes børn fra Færøerne og Grønland.

 Hvornår og hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i København eller i en anden nabokommune. Stedet afhænger af, hvilket sprog dit barn skal undervises i.

Glostrup Kommune benytter sig af undervisning i andre kommuner, men organiserer ikke selv modersmålsundervisning, fordi elevtallet ikke er tilstrækkeligt til at oprette hold.

Tilmelding

Du skal tilmelde dit barn via vores selvbetjeningsløsning nederst på denne side. Du skal logge på med MitID.

Tilmeldingen er åben i perioden 1. februar - 20. maj.

Tilmeldingen er bindende, og dit barn har pligt til at møde op til modersmålsundervisningen.

Tilmeldingsblanket til Modersmålsskolen i Københavns kan findes på hjemmeside www.mms.aula.dk, under tilmelding for børn udenfor Københavns kommune – den skal du vedhæfte din ansøgning hvis du vælger en skole i Københavns Kommune.

Tilmeldingsblanket til modersmålsskolen i Gladsaxe Kommune kan findes på hjemmesiden www.gladsaxe.dk/modersmaalsundervisning,

 Klik her til at ansøge om modersmålsundervisning

 

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet