Tællinger giver os viden


Trafikmængderne i kommunen varierer fra meget få biler pr. døgn på de små kommuneveje til lige under 30.000 biler pr. døgn på de store kommuneveje. De største trafikmængder på kommunevejene er på Ringvejen og Hovedvejen. Trafikmængderne på statsvejene i Glostrup er mellem 30.000-90.000 biler pr. døgn.

I Glostrup Kommune gennemfører vi hvert år trafiktællinger på forskellige lokaliteter, hvor vi tæller antallet af trafikanter og måler deres hastighed. Desuden laver vi tællinger på steder, hvor vi ønsker at undersøge behovet for nye tiltag i forhold til vejens form, beskaffenhed eller trafiksikkerhed.

Formålet med trafiktællingerne er at øge vores viden om trafikken i Glostrup. Dermed kan vi bedre målrette vores indsats for at øge trafiksikkerheden. Trafiktællingerne gør, at vi kan:

  • følge udviklingen i trafikken
  • få overblik over, hvor der er særlige udfordringer i forhold til trafiksikkerheden
  • opbygge et vidensgrundlag for planlægning af vejene og prioritering af vejinvesteringer og vedligeholdelse.
Team Trafik