Pædagogiske vejledere

De pædagogiske vejledere rådgiver og vejleder personale i dagtilbud og skole, når de står overfor særlige udfordringer i deres arbejde med børnene. Vores mål er at understøtte daginstitutioner og skoler i at udvikle den pædagogiske og specialpædagogiske praksis, så vi sikrer børnene det rette læringsmiljø og dermed de bedste betingelser for, at de trives og udvikler sig.  

Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan dagtilbuddet eller skolen kan håndtere udfordringer med trivsel og/eller udvikling hos et enkelt barn eller en gruppe af børn (for eksempel en stue eller klasse). Indsatserne planlægges, igangsættes og evalueres i samarbejde med personalet. Hvis der er behov for det, involverer vi også forældrene. 

De pædagogiske vejledere i Center for Børn, Unge og Familier arbejder tværprofessionelt og har med forældrenes samtykke mulighed for at inddrage andre faggrupper i indsatsen omkring barnet eller børnegruppen (for eksempel psykolog, logopæd, sundhedsplejerske eller socialrådgiver).