Henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Nogle børn har svært ved at trives og udvikle sig på trods af den pædagogiske indsats omkring barnet i enten dagtilbud eller skole. I nogle tilfælde vurderer ledelsen i institutionerne og på skolerne i samarbejde med forældrene, at der er behov for bistand fra andre fagpersoner omkring barnet til at afdække og vejlede i, hvad der skal til for at hjælpe barnet i trivsel. I sådanne tilfælde kan der kaldes på bistand fra Glostrup kommunes team af psykologer eller andre ressourcepersoner. Hvis ressourcepersonerne fra PPR skal undersøge eller tale med dit barn med henblik på vejledning af teamet og evt. udarbejdelse af en PPV, skal man som forældre give tilladelse til at barnet indledningsvist tages op på et tværfagligt sparringsforum i daginstitutionen eller skolen, hvor teamet indledningsvist får sparring til indsatsen. Når der er arbejdet med de aftalte prøvehandlinger i en periode, kan daginstitution eller skole indkalde til et møde, hvor skemaet ’Henvendelse til Pædagogisk psykologisk rådgivning’ udfyldes i fællesskab. Sagen sendes herefter til fordeling i PPR og i kontaktes af den PPR-medarbejder som modtager sagen.

Du kan også selv kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis du er bekymret for dit barns generelle udvikling både ift. personlig, faglig og social trivsel, læring, motorik, sproglige og/eller kommunikative udvikling (herunder udtalevanskeligheder, stammen, stemmevanskeligheder, selektiv mutisme, lille ordforråd eller nedsat hørelse). Oftest starter samarbejdet ved, at du som forælder tager fat i personalet i dit barns dagtilbud eller skole og får kontakt til PPR derigennem. Du kan også selv rette henvendelse ved at kontakte os direkte på telefon eller Email.