Kommunal sygepleje

Du kan få sygepleje fra kommunen, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb eller et midlertidigt behov. Sygepleje foregår som udgangspunkt i sygeplejeklinik. Kommunal sygepleje er midlertidig hjælp til selvhjælp, indtil du helt eller delvist kan klare dig selv.

Hvad er sygepleje?

Formålet med sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed samt yde sygepleje og behandling.

Kommunal sygepleje er midlertidig hjælp til selvhjælp, indtil du helt eller delvist selv kan klare dig.

Sygeplejen vil sammen med dig se på dit behov og planlægge dit sygeplejeforløb med fokus på, at du får:

 • Pleje og behandling
 • Vejledning, oplæring eller hjælpemidler, så du lærer at klare mest muligt selv, så længe som muligt
 • Støtte til at mestre din sygdom
 • Hjælp til at inddrage dit netværk, så de kan hjælpe og støtte dig.

Hvordan får jeg sygepleje? 

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus og den kommunale sygepleje. Du kan også selv henvende dig til Visitationsenheden.

Den kommunale sygepleje vil løbende vurdere dit behov. Det er din sygdom, situation og behov, der er afgørende for, hvor længe og hvordan du får hjælp.

Sygeplejen er gratis, men du betaler som udgangspunkt selv for medicin, levering af medicin og særlige sygeplejeartikler.

Hvem kan få sygepleje?

Kommunen kan tilbyde sygepleje, hvis du fx har behov for:

 • Sygepleje og behandling
 • Rådgivning, vejledning og oplæring
 • Hjælp til koordinering af undersøgelse og behandling
 • Hjælp til medicinhåndtering, hvor dosispakket medicin ikke er muligt, da dosispakket medicin fra apoteket er førstevalg.
 • Pleje og omsorg til alvorlig syge og døende samt støtte til pårørende, såvel børn som voksne.

 Sygeplejen opstartes efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.

Hvor kan jeg modtage sygepleje?

Sygepleje foregår som udgangspunkt i Glostrup Kommunes sygeplejeklinik på Dommervangen 4, 2600 Glostrup.

Der kan du fx få hjælp til at:

 • dryppe dine øjne
 • få doseret din medicin
 • tage kompressionsstrømper på og af
 • klare kateter- eller stomipleje.

Åbningstider på sygeplejeklinikkerne er typisk kl. 8-15 på hverdage.

Du betaler selv for transporten til sygeplejeklinikken.

Du kan eventuel benytte Glostrup Kommunes Servicebus 847, der stopper ved Dommervangen (GRATIS bus) eller Bus 166, der stopper ved Digevangsvej.

Servicebussens rute:

Ansøg om sygepleje

Du skal ansøge kommunen om sygepleje ved at kontakte den kommunale sygepleje. Se kontaktinformation nedenfor.

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med sygeplejens behandlinger opfordres du til at kontakte sygeplejen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du klage over en sundhedsfaglig behandling eller afgørelse fra sygeplejen, skal du klage til Styrelsen for Patientklager.  

Du skal benytte et digitalt klageskema, som du kan finde på www.Borger.dk og via hjemmesiden for Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/borgere/klag-over-brud-pa-patientrettigheder/

Hvis du mener, at du er fritaget for at bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientklager.

Klagefrister fremgår af hjemmesiden for Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/borgere/klag-over-brud-pa-patientrettigheder/. Klager du over en afgørelse, skal Styrelsen for Patientklager have din klage indenfor fire uger.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Lovgivning

Kommunens pligt til at yde sygepleje fremgår af sundhedsloven.

Læs også

Formålet med sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed samt yde sygepleje og behandling.

Kommunal sygepleje er midlertidig hjælp til selvhjælp, indtil du helt eller delvist selv kan klare dig.

Sygeplejen vil sammen med dig se på dit behov og planlægge dit sygeplejeforløb med fokus på, at du får:

 • Pleje og behandling
 • Vejledning, oplæring eller hjælpemidler, så du lærer at klare mest muligt selv, så længe som muligt
 • Støtte til at mestre din sygdom
 • Hjælp til at inddrage dit netværk, så de kan hjælpe og støtte dig.

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus og den kommunale sygepleje. Du kan også selv henvende dig til Visitationsenheden.

Den kommunale sygepleje vil løbende vurdere dit behov. Det er din sygdom, situation og behov, der er afgørende for, hvor længe og hvordan du får hjælp.

Sygeplejen er gratis, men du betaler som udgangspunkt selv for medicin, levering af medicin og særlige sygeplejeartikler.

Kommunen kan tilbyde sygepleje, hvis du fx har behov for:

 • Sygepleje og behandling
 • Rådgivning, vejledning og oplæring
 • Hjælp til koordinering af undersøgelse og behandling
 • Hjælp til medicinhåndtering, hvor dosispakket medicin ikke er muligt, da dosispakket medicin fra apoteket er førstevalg.
 • Pleje og omsorg til alvorlig syge og døende samt støtte til pårørende, såvel børn som voksne.

 Sygeplejen opstartes efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.

Sygepleje foregår som udgangspunkt i Glostrup Kommunes sygeplejeklinik på Dommervangen 4, 2600 Glostrup.

Der kan du fx få hjælp til at:

 • dryppe dine øjne
 • få doseret din medicin
 • tage kompressionsstrømper på og af
 • klare kateter- eller stomipleje.

Åbningstider på sygeplejeklinikkerne er typisk kl. 8-15 på hverdage.

Du betaler selv for transporten til sygeplejeklinikken.

Du kan eventuel benytte Glostrup Kommunes Servicebus 847, der stopper ved Dommervangen (GRATIS bus) eller Bus 166, der stopper ved Digevangsvej.

Servicebussens rute:

Du skal ansøge kommunen om sygepleje ved at kontakte den kommunale sygepleje på tlf. 4323 6604.

Er du utilfreds med sygeplejens behandlinger opfordres du til at kontakte sygeplejen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du klage over en sundhedsfaglig behandling eller afgørelse fra sygeplejen, skal du klage til Styrelsen for Patientklager.  

Du skal benytte et digitalt klageskema, som du kan finde på www.Borger.dk og via hjemmesiden for Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/borgere/klag-over-brud-pa-patientrettigheder/

Hvis du mener, at du er fritaget for at bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientklager.

Klagefrister fremgår af hjemmesiden for Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/borgere/klag-over-brud-pa-patientrettigheder/. Klager du over en afgørelse, skal Styrelsen for Patientklager have din klage indenfor fire uger.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Kommunens pligt til at yde sygepleje fremgår af sundhedsloven.

Kommunal sygepleje

Telefontid

Den kommunale sygeplejes telefontid er mandag til fredag 9.00-10.00 og 13.00-14.00

Sygeplejeklinikken

Adresse og åbningstid

Sygeplejeklinikken er placeret på Dommervangen 4, 2600 Glostrup og er åben mandag til fredag 8.00-15.00 (efter aftale)

AKUT hjemmesygepleje

Akut-telefonen benyttes undefor almindelig telefontid - ved akut behov.
Akut-telefonen må kun benyttes af borgere, der er visiteret til sygepleje og som har brug for akutte sygeplejeydelser - f.eks. ved problemer med stomi eller kateter, eller ved akut behov for smertestillende medicin.