Kommunalbestyrelsen 103.203,60
Økonomiudvalget 24.927,57
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, formand 184.648,74
Glostrup Forsyning A/S, formand 104.468
Grønt Råd, formand  
Biofos Holding 11.712
HOFOR  
Vestforbrænding, generalforsamling  
VEKS, Vestegnens Kraftvarme 3.115
Kommunale ekspropriationer  
Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg  
Valgstyrerformand  
Distriksudvalget Hjemmeværnet 3.141