Vederlag

Kommunalbestyrelsen, borgmester 923.243,46
Økonomiudvalget, formand  
Bevillingsnævnet  
Hovedstadens Beredskab I/S  
Movia, repræsentantskab  
Vestforbrænding, bestyrelsen 25.000
Glostrup Aldersomsfond  
Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg  
Valgbestyrelsen, kommunale valg  
Kommunernes Landsforening, generalforsamling  
KL Repræsentantskab  
Kredsrådet, politiet