Sygemeldt medarbejder

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal du anmelde sygefravær digitalt, give besked om raskmelding og søge om refusion gennem virk.dk/nemrefusion. 

 Det er obligatorisk at indberette sygedagpenge gennem NemRefusion.

Klik her og læs mere eller start selvbetjening

 

Hvis du er...

Din medarbejder har ret til sygedagpenge fra din virksomhed, hvis vedkommende har været beskæftiget i minimum 74 timer i din virksomhed de seneste 8 uger før sygefraværet. 

Hvis du har tegnet en forsikring, kan du ansøge om refusion fra medarbejderens anden sygefraværsdag. 

Hvis du ikke har tegnet forsikring, er det først efter 30 sygedage, du kan søge refusion.

Hvis du er selvstændig med forsikring, kan du indberette dit fravær fra den dag din ret til dagpenge indtræder - det vil sige efter 1. eller 3. sygedag afhængig af din forsikring.

Du skal senest anmelde fraværet 1 uge efter den dag, din ret til dagpenge indtræder.

Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle uden forsikring, kan du få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.

Du skal senest anmode om sygedagpenge efter 3 uger fra din første fraværsdag.

Som a-kasse skal du oplyse, når et medlem har givet besked om sygefravær.

Du skal anmelde fraværet senest 1 uge efter, du har fået beskeden.