Medarbejder på barsel

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal du anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark gennem virk.dk.

Anmeld barselsfravær her

Det er også gennem virk.dk, at du søger om refusion for den løn, du udbetaler under fraværet.

Du kan kun søge om refusion og anmelde fravær digitalt.

Du kan kun søge om refusion for løn, der allerede er udbetalt til medarbejderen. Hvornår og hvor tit du vil søge, er op til dig. Du kan søge hver måned, hvert kvartal eller efter orloven er holdt.

Selvom du ikke udbetaler løn til medarbejderen under orloven, skal du alligevel indberette fraværet, for at din medarbejder kan søge om barselsdagpenge.

Klik her og gå til selvbetjening for indberetning af orlov.

Du skal senest søge 8 uger efter din første fraværsdag.

Du skal have en digital medarbejdersignatur for at søge om barselsdagpenge, samt rettigheder til at anvende NemRefusion.

Klik her og gå til selvbetjening for at søge barselsdagpenge som selvstændig

Som a-kasse skal du oplyse, når et medlem holder barsel. Du kan enten gøre det på virk.dk eller automatisk via jeres fagsystem.

Klik her og gå til selvbetjening for A-kasser