Nyt medlem til Handicaprådet

Publiceret 23-10-2023

Handicaprådet rådgiver Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse i handicappolitiske spørgsmål og er bindeled mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet består i dag af tre medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Handicaprådet skal udvides, og derfor søger kommunen efter et nyt medlem til Handicaprådet, der opfylder følgende kriterier:

  • Du skal være engageret i en lokal forening eller organisation, der arbejder på handicapområdet i Glostrup.
  • Du skal have bopæl i Glostrup Kommune.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier og er interesseret i at blive medlem i Handicaprådet, skal du skrive en kort motiveret ansøgning til politisk.betjening@glostrup.dk senest den 1. december 2023.

Kommunalbestyrelsen vil udpege Handicaprådets nye medlem på mødet i januar 2024.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til politisk.betjening@glostrup.dk.