Ny skolestruktur vedtaget

Publiceret 23-11-2023

På mødet i går – den 22. november – besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre skolestrukturen i Glostrup. Beslutningen er truffet efter en lang proces med dialogmøder og høringer. Tak for alle de gode input og drøftelser. De har været en stor hjælp frem mod beslutningen.

Fra den 1. august 2024 vil der derfor være fire selvstændige skoler – Søndervangskolen, Skovvangskolen, Nordvangskolen (inklusive afdeling Ejby) og Vestervangskolen. Hver skole med egen bestyrelse, skoleleder, budget, skoledistrikt og egne fritidstilbud.

Vi holder fast i den fælles organisering og ledelse af administrationen og specialundervisningsområdet.

Specialområdet
Konkret i forhold til specialområdet, så vil alle elever i nuværende specialtilbud kunne beholde deres plads og fortsætte i den klasse, de er vant til.
De igangværende byggeprojekter om kapacitet (flere klasselokaler på Skovvangskolen) fortsætter uændret.

Hvordan vil I mærke ændringen?
Meget vil fortsætte, som det er i dag for alle jer elever, medarbejdere, ledere og forældre på de fire skoler. Men nogle ting vil også ændre sig. Fx vil hver skole fremadrettet have sit eget skoledistrikt i forhold til indskrivning, der skal afholdes valg til nye skolebestyrelser og skolerne vil få øget frihed til ledelse og udvikling af den lokale skole.

Processen
I december og januar afholder vi inddragende workshops med de relevante parter omkring skolen. Disse workshops skal så levere input til den nye styrelsesvedtægt for skolerne i kommunen.

I foråret 2024 kommer den nye styrelsesvedtægt – med skolens formelle rammer – i høring, og herefter skal der vælges nye skolebestyrelser. De nye skolebestyrelser træder i funktion pr. 1. august 2024, og de vil så blandt andet have ansvar for at udforme lokale principper, samarbejde med skolens ledelse og godkende budgettet til 2025.

Den lokale afdelingsskoleleder skifter formelt position til at blive selvstændig skoleleder.

Udskolingsmodellen
Konkret i forhold til udskolingsmodellen, så vil den fortsætte i skoleåret 2024/25, som vi kender den. Hvordan udskolingen fra skoleåret 2025/26 og frem kommer til at se ud, det vil afhænge af udfaldet af de inddragende processer med parterne omkring skolerne.

Målet
Med den nye skolestruktur ønsker vi et større ejerskab til skolen i lokalområdet. Med en lokal skole – og med regeringens udspil om et kvalitetsløft af skolen – ønsker vi, at skolen udvikler sig sammen med forældre, elever, lokalområde og sammen med ledelse og lærere.

I den proces ser vi især fem forhold som særligt vigtige:

  • Kontinuitet og nærværende ledelse med lokalt handlerum
  • En attraktiv arbejdsplads med lokal indflydelse, samhørighed og tryghed
  • Fællesskab, lokal tilknytning og ejerskab. Herunder egne identiteter og særpræg
  • Effektiv og tværgående administration
  • Inkluderende skoler med en stærk fælles administration og ledelse af specialområdet

Det bliver spændende at arbejde videre med den nye skolestruktur, og vi er sikre på, at alle omkring skolen vil kaste sig helhjertet ind i arbejdet med at skabe de bedst mulige skoletilbud for vores børn i Glostrup.


Med venlig hilsen

Kasper Damsgaard og Emilie Sloth

Borgmester                   Udvalgsformand