Midlertidig lukning af Glostrup Amatør Scenes lokaler på Leragergård pga. fund af asbest i støvprøver (opdateret)

Publiceret 09-11-2023

Opdateret 24-11-2023, kl. 14.45

Leragergaard er nu genåbnet, fordi nye prøver ikke viser spor af asbestfibre. Dette på baggrund af særlig rengøring af lokalerne. Dog er to rum forseglede og kan fortsat ikke bruges. Rengøringen er foretaget af eksperter i asbest-rengøring og ifølge standarder fra Arbejdstilsynet og Dansk Industri.

Brugerne af Leragergaard har derfor igen taget bygningen i brug.

Der skal efterfølgende tages stilling til den langsigtede håndtering og anvendelse af bygningen.

---

Opdateret 22-11-2023, kl. 15

Efter sanering og rene kontrolprøver har Glostrup Amatør Scene nu fået grønt lys til at genoptage deres forestillinger fra i morgen (torsdag) i deres lokaler. Dog under den forudsætning, at de forseglede rum (teknikrum og møbelopbevaring) forbliver forseglede.

---

Opdateret 21-11-2023, kl. 11

Der er nu klarmelding til igen at bruge hovedhuset. Prøverne, som blev taget i går, er rene.

Desværre var Glostrup Amatørteaters lokaler endnu ikke helt rene, så der skal saneringsfirmaet ud igen for at lægge nogle flere kræfter i tæpperne. Hvis der ikke er helt rent efter denne gang, kan det blive nødvendigt at fjerne tæpperne. 

Saneringsfirmaet kommer altså igen i dag og forsøger at få tæpperne helt rene. Planen er, at der så bliver taget nye prøver i morgen - og hvis vi er heldige, kan vi have svar senere samme dag.

---

Opdateret 16-11-2023, kl. 12

Efter der blev fundet asbestspor i hovedbygningen, er der foretaget test i alle lokaler. De undersøgelser viser, at der er fundet asbeststøv i yogalokalet og på trappeafsatsen. Så nu er planen at sætte gang i asbestrengøring, hvorefter der bliver lavet en kontroltest for at vurdere, om områderne igen er rene.

---

Opdateret 13-11-2023, kl. 11

Der er fundet asbest i en støvprøve taget på trappen i hovedhuset på Leragergård. Derfor er hovedhuset nu lukket i en periode på foreløbig 14 dage, hvor der vil blive lavet yderligere undersøgelser og foretaget grundig rengøring, indtil vi igen er sikre på, at det er i orden at benytte lokalerne.

Ladebygningerne er fortsat lukket. Det har desværre længere udsigter med de lokaler. Vi er i færd med at danne os et overblik over mulige løsningsmodeller, tidshorisonter og priser.

---

Opdateret 09-11-2023, kl. 17

Glostrup Kommune har fået foretaget yderligere 23 prøver for asbest på Leragergård i lokalerne brugt af Glostrup Amatørscene. 2 af de 23 prøver viser asbest inde i bygningen. Derfor er er bygningerne fortsat lukket af. Fredag foretages der yderligere prøver, idet alle arealer endnu ikke er testet.

Herefter skal det undersøges hvordan og i hvilket tidsperspektiv, der kan ske en sanering af bygningerne.

Vi forventer at have yderligere information i næste uge. Information vil blive bragt her på kommunens hjemmeside.

---

09-11-2023, kl. 14

Glostrup Kommune har i forbindelse med et ombygningsprojekt konstateret asbestfibre i depotrum på Leragergård i ladebygningerne.

Af forsigtighedshensyn lukkes ladebygningerne, der anvendes af Glostrup Amatør Scene til forestillinger mv., mens sagen undersøges nærmere. Vi er i dag og i morgen i gang med at få taget flere og mere detaljerede prøver, så vi kan få viden om problemets omfang.

Foreningerne, der bruger bygningen, vil blive kontaktet og holdt informeret.

Information vil løbende blive bragt på kommunens hjemmeside. Glostrup Kommune forventer at kunne give yderligere information senest fredag den 10. november.

 

Kontakt: kommunikationsansvarlig Christian Mahrt, tlf. 6167 3025.