Leragergård genåbnet

Publiceret 24-11-2023

Leragergaard er nu genåbnet, fordi nye prøver ikke viser spor af asbestfibre. Dette på baggrund af særlig rengøring af lokalerne. Dog er to rum forseglede og kan fortsat ikke bruges. Rengøringen er foretaget af eksperter i asbest-rengøring og ifølge standarder fra Arbejdstilsynet og Dansk Industri.

Brugerne af Leragergaard har derfor igen taget bygningen i brug.

Der skal efterfølgende tages stilling til den langsigtede håndtering og anvendelse af bygningen.