13 marts 2023 kl. 15:44

Glostrup Kommune er del af projektet "Sammen uden vold – Småbørnsforældre", som styrker den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedrer støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

I projektet uddannes kommunens sundhedsplejersker i at opspore og rådgive familier, der lever med voldsomme konflikter eller vold, og henvise dem til relevant hjælp. To gange i løbet af barnets første leveår screener sundhedsplejerskerne med en screeningsmodel særligt udviklet til småbørnsfamilier.

Sundhedsplejerskerne uddannes også i, hvordan de hjælper familierne videre, og som del af projektet opstarter kommunen et gruppetilbud til småbørnsforældre, der vil arbejde med deres relation og konflikthåndtering. 

Ved at sætte ind over for volden tidligt i barnets liv, er der mulighed for at give barnet en mere tryg begyndelse på livet, da en indsats målrettet begge forældre kan fremme større trivsel hos hele familien og derigennem det lille barn.

"Sammen uden vold – Småbørnsforældre" er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup Kommuner.

Læs mere om projektet her.