10 januar 2023 kl. 11:27

Fra onsdag 18. januar vil der ske en delvis slukning af gadebelysningen i Glostrup Kommune. Årsagen er energikrisen, der har tvunget os til at se på, hvilke energimæssige besparelser der er mulige.

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening udmeldte i september en række anbefalinger til energibesparelser i den offentlige sektor. Herunder ikke mindst 19 grader indendørs de fleste steder og altså også størst mulig reduktion i udendørs belysning. Det overordnede hensyn er at undgå unødigt pres på energiforsyningen. 

Gadebelysning er derudover en stor kommunal budgetpost, og derfor er det også af økonomiske hensyn en god idé at spare på lyset. Af den årsag slukkes alt det gadelys, der på forsvarlig vis kan undværes. 

Vi beklager naturligvis eventuelle gener, den delvise slukning kan medføre. Slukningen vil forventelig være for hele 2023.