08 december 2022 kl. 09:47

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hvis du ønsker at blive lægdommer, kan du søge om optagelse på grundlisten, hvorfra der udtages nævninge eller domsmænd til domstolene. Grundlisten gælder for en periode på 4 år, og næste periode er fra 1. januar 2024 til 31. december 2027. 

For at komme i betragtning til grundlisten i Glostrup Kommune, skal du sende en ansøgning med følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Fødselsdag og år
 • Beskæftigelse
 • Køn
 • Kortfattet motivation for ansøgningen.

Link til ansøgning (MitID eller NemID)

NB: Ansøgningsfristen for optagelse på grundlisten gældende for perioden 2024 - 2027 er tirsdag den 31. januar 2023.

Hvem kan blive lægdommer?

Du kan søge om at blive lægdommer, hvis:

 • du ikke fylder 80 år inden udgangen af 2027
 • dit fysiske og psykiske helbred er i orden
 • du har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger og er mindst 18 år)
 • du har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • du bor i Glostrup Kommune 

Det er landsrettens præsident, der ved lodtrækning udtager blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes Grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten. Du kan læse mere om hvervet som lægdommer her: Domstolestyrelsen/lægdommer

Til grundlisten skal der udvælges et antal egnede og et bredt sammensat udsnit af kommunens borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning.