09 maj 2022 kl. 14:41
Ekstra fokus på vores indeklimaindsats

Det er derfor med glæde, at vi kan fortælle, at vi har fået tilsagn om penge fra Realdania til udarbejdelse af en strategisk indeklimaplan for skoleområdet i Glostrup.

Konkret indgår Glostrup Skole, Glostrup Ejendomme og Center for Børn og Unge nu i et samarbejde om, hvordan vi gennem adfærd og konkret anvendelse og indretning af de fysiske rammer kan bidrage til et bedre indeklima. Målet er, at vi i Glostrup sammen finder de gode svar på, hvordan vi ved fælles indsats og ændret adfærd kan løfte indeklimaet yderligere inden for de ressourcer, som vi har til rådighed. 

”Vi sætter stor pris på, at vi nu med Realdania i ryggen kan få sat ekstra fokus på vores igangværende indeklimaindsats til gavn for elever og lærere i Glostrup Skole. Vi får mulighed for at trække på de mange gode eksempler, der er på tværs af landets kommuner, og samtidig er det spændende, at vi selv kan være med til at bidrage med nye løsninger og viden til gavn for skolen, men som forhåbentligt også kan være med til at inspirere mere bredt,” siger Kasper Damsgaard, borgmester i Glostrup. 

Konkret tager Glostrups indsats udgangspunkt i indretning og anvendelse af afdeling Skovvangs fysiske rammer for mellemtrinet. Ambitionen er, at erfaringerne fra projektet kan udbredes til gavn for hele skoleområdet og indgå i kommunens strategiske indeklimaindsats. Projektet er dog stadig i den helt spæde opstart, og holdet bag ser frem til at indgå i en dialog med Realdania om den konkrete udformning.

Læs også pressemeddelelsen fra Realdania: 11 kommuner skal løfte skolernes indeklima med støtte fra Realdania