12 april 2021 kl. 08:32

Som led i den samlede genåbningsplan fra 22. marts er der fastlagt en model for en mere automatisk nedlukning og genåbning på kommuneniveau til brug i foråret/sommeren. Denne model forventes at træde i kraft i denne uge. 

Modellen består af følgende:

  • Automatisk nedlukning i en uge af skoler, fritidstilbud, indendørs kultur og idræt mv., hvis incidensen i kommunen når over 200 nysmittede pr. 100.000 indbyggere (korrigeret for testniveau)
  • Adgang for Erhvervsminister til nedlukning af detailhandel, forlystelsestilbud mv.  hvis incidensen i kommunen når over 200 nysmittede pr. 100.000 indbyggere (korrigeret for testniveau)
  • Kommunal mulighed for forebyggende nedlukning, også på daginstitutionsområdet, af enkeltinstitutioner, skoler mv. ved særlige udbrudsforhold.

Den ”automatiske” nedlukning skal i givet fald ske med dags varsel. Data til dette formål offentliggøres dagligt kl. 12 og nedlukning forventes gennemført til næste dag.

Vi er i Glostrup aktuelt langt fra disse grænseværdier (den testkorrigerede incidens i Glostrup er dags dato 96 nysmittede pr. 100.000 indbyggere, korrigeret for testniveau).
Den administrative krisestab har forberedt en arbejdsgang, som sikrer overvågning af data og en udmøntning ift. nedlukning, hvis dette måtte blive aktuelt. 

Samlet smitteniveau i Glostrup

Aktuelt er der 59 borgere med smitte i Glostrup Kommune, heraf 19 nysmittede de seneste 7 dage. De 19 nysmittede svarer omregnet til en incidens på 82,3 pr. 100.000 indbyggere. Det er aktuelt det 30. højeste niveau på landsplan. Dette svarer nogenlunde til niveauet i starten af marts. Stigningen op mod påske og i påskedagene er således vendt igen og de seneste dage har der været tale om et fald. Der er 1 indlagt Glostrup-borger med smitte. 

Testomfanget stiger fortsat for både pcr-test-test og kviktest. Den såkaldte positivprocent (som viser hvor mange smittede, der er blandt de testede borgere) svinger fra uge til uge, de seneste dage med tendens til fald. Aktuelt er cirka 0,6 % af de pcr-testede positive. 

På nedenstående link kan man dagligt se de seneste data for corona-udviklingen i Danmark og også et Danmarkskort med oplysninger for hver kommune. Oplysningerne opdateres dagligt kl. 14.
 

Tal for corona i Danmark - og i Glostrup

Vaccinationsprogrammet

I alt har cirka 16 % af borgerne i Glostrup påbegyndt vaccination og cirka 9 % har færdiggjort vaccinationen. Andelen af færdigvaccinerede borgere er det 2. højeste i Region Hovedstaden. 

Der er ikke planlagt yderligere lokale vaccinations-pop-up-centre. Den kommunale medvirken ift. de forskellige målgrupper er også mindre nu, hvor det i højere grad er yngre og mere selvhjulpne, der vaccineres. Der er fortsat kommunal medvirken ift. evt. opsamling ift. målgrupper med udsatte borgere, det specialiserede socialområde mv.

På nedenstående link kan man dagligt se de seneste data for vaccinations-udviklingen i Danmark og også et Danmarkskort med oplysninger for hver kommune. Oplysningerne opdateres dagligt kl. 14.
 

Vaccinationsudvikling i Danmark

 

Test

De to lokale teststationer har været i drift hele ugen med et tilfredsstillende højt testomfang. 

Der arbejdes med en model, hvor partybussen kan fungere som lokalt udekørende tilbud med kommunal bemanding. Dette afhænger blandt andet af, hvilken bemanding vi kan sikre, og at regionen vil stille testudstyr til rådighed. 

På skoleområdet gælder det særlige testsystem med et lokalt podeteam, som henover en uge kan teste alle medarbejdere, som ønsker det, to gange på samtlige skoleafdelinger.

Ældreområdet har indtil videre fortsat egentest af medarbejderne (PCR-test) to gange ugentligt og socialområdet en gang ugentligt. På baggrund af udmelding fra Sundhedsstyrelsen kan vaccinerede medarbejdere nu undlade test under visse forudsætninger vedr. blandt andet det samlede vaccinationsomfang på det enkelte ældrecenter. 

Kommunal smitteopsporing

Der er i denne uge iværksat et intensiveret samarbejde ift. smitteopsporing, vidensdeling og rapportering af udbrudshåndtering sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke udløst af en stigning i smitteomfang, men det er administrationens vurdering at et samarbejde både kan styrke og lette vores lokale indsats, blandt andet ved bedre og hurtigere adgang til sundhedsmyndighedernes data om smittekæder mv.

Ældreområdet

Der er ikke nysmittede beboere på vores tre ældrecentre eller på Midlertidige Pladser. 

Socialområdet

Der er ikke nysmittede beboere eller medarbejdere på Parkvænget, Bakkehuset eller Vestervej/Toftevej.

Daginstitutions- og skoleområderne

Der er siden seneste status (dvs. for en 14-dages periode) registreret disse smittetilfælde:

  • Nordvangsskolen (3 medarbejdere, 2 elever)
  • Fuglekær (1 medarbejder)
  • Spirehuset (1 medarbejder)
  • Esssedalen ( 1 barn)
  • Hvissingegården (1 barn)

Nære kontakter er hjemsendt til isolation og test. I flere tilfælde har der været tale om allerede hjemsendte elever eller smitteudbrud opstået i påskeferien.