26 februar 2021 kl. 19:41

Glostrup Kommune har fået mulighed for at etablere et pop-up vaccinationssted for de af kommunens borgere, der er i Sundhedsstyrelsens målgruppe 2, 3, 5 og 6 i forbindelse med vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Vaccination forudsætter, at du bestiller tid hos kommunen.

Sundhedsstyrelsens målgrupper 

 Målgruppe 2 Personer over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 Målgruppe 3 Personer på 85 år eller ældre.
 Målgruppe 5 Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19.
 Målgruppe 6 Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved Covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

 
Tilbuddet er til dig, der er i en af disse målgrupper og har modtaget en invitation til vaccination fra Sundhedsstyrelsen/Statens Serum institut i din e-Boks eller fysiske postkasse, men endnu ikke har booket tid til vaccination, fordi du enten ikke er lykkedes med tidsbooking, har været forhindret eller har brug for hjælp til transport. 

Tilmelding

Det er et begrænset antal, som vi kan tilbyde vaccination på vores pop-up sted, hvorfor det vil foregå ud fra et først til mølle-princip. Du vil blive tildelt et tidsinterval, hvor du kan komme og blive vaccineret. Husk, du kan kun benytte denne vaccinationsmulighed, hvis du tilmelder dig hos kommunen. 

Du kan tilmelde dig ved at kontakte Visitationen på tlf. 20 29 11 26 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-13 eller skrive en mail til visitationsenheden@glostrup.dk senest torsdag 4. marts kl. 13. 

I telefonen/mailen skal du oplyse navn, cpr. nummer, telefonnummer og adresse samt oplyse, om du selv står for transport til vaccinationsstedet, enten selv eller med hjælp fra pårørende, eller om du har brug for hjælp til transporten af kommunen.

Vi vil gerne sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt, og at transportmuligheden bliver benyttet af borgere, der reelt har behov for den. Derfor vil vi meget gerne opfordre pårørende eller andet netværk til at være behjælpelige med transport til vaccinationsstedet.

Sted og dato

Vaccinationsindsatsen vil foregå på Aktivitetscenteret på Sydvestvej 10 i Glostrup på følgende to dage: 

  • Mandag 08. marts kl. 15.00-20.00 (1. vaccinationsstik) 
  • Mandag 29. marts kl. 15.00-20.00 (2. vaccinationsstik)

Vaccinationen vil blive gennemført af lokale praktiserende læger, og der vil være kommunalt personale til stede til at guide dig rundt og observere dig efter vaccinationen.