19 januar 2021 kl. 16:00

Smitteudbruddet på ældrecenter Hvissinge er overstået. Der er pt. ingen nye kendte smittetilfælde hos beboere eller personale. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor pr 19. januar 2021 ophævet de skærpede besøgsrestriktioner. I stedet gælder de generelle besøgsrestriktioner, som er på alle ældrecentre i Glostrup Kommune.

Det betyder følgende:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) besøget foretages af højest 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende) til beboeren, dog højest 2 besøgende ad gangen.
  2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende), dog højst to nære pårørende ad gangen, og
  3. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.