02 januar 2021 kl. 20:08

Vi har desværre nu et mindre smitteudbrud på Ældrecenter Dalvangen med to smittede medarbejdere og fire beboere fordelt på to afdelinger. De pårørende til beboerne på afdelingerne er eller bliver direkte orienteret.

Der er iværksæt alle forholdsregler ift. retningslinjerne ved udbrud vedrørende isolation, ekstra rengøring og udvidet brug af værnemidler. Der var i forvejen ikke fællesaktiviteter eller brug af medarbejdere på tværs af afdelinger.

Der er gennemført og gennemføres fornyet test af alle beboere og medarbejdere hurtigst muligt, ligesom der er dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed ift. evt. yderligere tiltag.

Besøgsforbud
Smitteudbruddet betyder også, at der etableres et besøgsforbud. Det betyder, at kun den nærmeste pårørende har adgang til at besøge den enkelte beboer i egen bolig. Derudover kan der – som hidtil - ved kritiske situationer tillades yderligere besøg. Besøg kan under alle omstændigheder kun gennemføres, når retningslinjerne for besøgende overholdes og planlagt med leder/medarbejdere på afdelingen. Dette gælder på alle afdelinger, uagtet smitteudbruddet kun omfatter to afdelinger.