16 december 2020 kl. 08:35

Vi har besluttet at fortsætte fjernundervisningen på Afdeling Skovvang til og med tirsdag 22. december, hvor børnene går på juleferie.

Vi har fulgt smittesituationen på Skovvang nøje, og vi er desværre fortsat i en situation med mange smittede - spredt på årgange. Det betyder, at vi ikke kan opretholde en forsvarlig undervisning og samtidig overholde de skærpede sundhedsmæssige retningslinjer. 

Skolens ledelse vil snarest informere jer om mulighederne for nødpasning. 

Skolens elever, der går i specialklasse/gruppeordning, vil fortsat kunne modtage fysisk undervisning på skolen.

Information om opstart efter ferien vil fremgå af Aula senest 30. december.

Undervisning
Der vil, frem til juleferien, dvs. til og med tirsdag 22. december, blive planlagt fjernundervisning i det omfang, der er personale til at tilrettelægge og gennemføre dette, så I bedes følge med dagligt på Aula. 

For 0.-2. klasse vil der blive lagt opgaver ud på Aula, som kan løses hjemme, da elever på disse årgange hverken har pc eller Chromebook. 

3. og 4. klasse har Chromebooks, så her vil vi lave fjernundervisning i det omfang, det lader sig gøre personalemæssigt. Vi kommunikerer løbende via Aula.

Fjernundervisning for 5.-9. klasse fortsætter som planlagt. 

Center for Børn, Unge og Familier følger fortsat udviklingen på Afdeling Skovvang tæt og er i løbende dialog med sundhedsmyndighederne om situationen. 

Vi vil fortsat gerne have besked om smitte hos jeres børn på. I bedes melde dette ind til afdelingsskoleledelsen.

Jeg vil igen beklage de gener, som dette kommer til at medføre for jer alle.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger kontaktes:

  • Afdelingsskoleleder, Heidi Wang, eller afdelingsleder, Helle Friis, vedr. undervisning og nødpasning (kontaktes via Aula)
  • Skoleleder, Rasmus Tolstrup, vedr. beslutningen om at fastholde nødundervisningen frem til jul (Rasmus.Tolstrup@glostrup.dk

Med venlig hilsen

Jonas Wittendorff
Centerchef